User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

This is an old revision of the document!


Nastavení navigace


 • Menu > Nastavení > Navigace

Hlavní

Zdroj navigačních dat

Vyberte si z nabídky podporovaných zdrojů routovacích dat. Každý zdroj má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý (např. BRouter) nabízí data ke stažení pro offline použití:

 • MapQuest - vhodný pro autonavigaci, obsahuje velmi podrobná data. Má několik nastavitelných parametrů:
  • Omezený přístup - možnost vyhnout se silnicím s omezeným přístupem (dálnice)
  • Zpoplatněné silnice - vyhybá se úsekům, které mohou být zpoplatněny
  • Nezpevněné - vyhýbá se nezpevněným cestám
  • Trajekt - vyhýbá se trajektům, pokud je to možné
 • YOURS - otevřená routovací služba nabízí výpočet trasy z bodu do bodu, vhodné pro navádění bez hlasových příkazů
 • OSRM - další routovací služba na bázi OpenStreet
 • BRouter - offlinová routovací služba vyžadující instalaci nezávislé aplikace BRouter a stažení navigačních dat. Poskytuje kompletní výpočet trasy bez navigačních povelů, je vhodná i pro navádění.
 • GraphHopper - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: zde >>

Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete tady >>

Zvolte hlas

Otevře se nabídka nainstalovaných hlasů pro navigační příkazy:

 • Žádný hlas - možnost vypnout hlasové pokyny
 • Převod textu na řeč (TTS) - automatický systém Googlu. Nemusí ovšem podporovat Češtinu, záleží na vašem zařízení. TTS funguje také pro jiné hlasové funkce Locusu, např. Trénink, který lze přiřadit k záznamu trasy.

  České TTS - v současné době TTS od Googlu češtinu nepodporuje. Některá zařízení (např. Samsung S5) české TTS podporují, nicméně ostatní mají problém. Momentálním řešením je aplikace Vocalizer TTS. Je nutné do ní ovšem dokoupit hlasy, které jsou však velmi kvalitní.

Další hlasy můžete stáhnout v Locus Obchodě nebo od Locus komunity.

Automaticky přepočítat

Tato možnost je funkční pouze v Locus Map Pro.

Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr níže. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po 30 sekundách. Pokud používáte online routovací službu jako např YOURS nebo MapQuest, budete potřebovat připojení k internetu. Služba BRouter funguje offline, ale je potřeba doinstalovat aplikaci BRouter a stáhnout offline routovací data. Jsou tři možnosti:

 • Bez automatického přepočtu - funkce je vypnuta
 • Priorita bodu - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.
 • Priorita trasy - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.

Vzdálenost pro přepočet

Vzdálenost od původně vypočtené trasy, která spustí přepočet nové.

Upozornění na sjetí z trasy

Zaškrtněte tuto možnost, pokud chete, aby vás Locus Map upozornil při náhodném sjetí z trasy. V novém okně nastavíte kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku (pípání, hlas, vibrace…).

Pokročilé nastavení

 • Striktní navigace po trase - každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů. Tato volba umožní průjezd každého z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod.

  Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.

  Toto nastavení nefunguje, pokud je zapnut Automatický přepočet s prioritou bodu

 • Neplatná vzdálenost - nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl
 • Přichytit ke trase - ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase
 • Počet příkazů - stanovuje počet hlasových povelů při navigaci po trase: nízký - střední - vysoký
 • Dva příkazy najednou - když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely odddělené.

Styl na mapě

Barva na mapě

Nastavuje barvu a průsvitnost navigačních linií a textů.

Šířka cesty

Definuje šířku zobrazené navigační linie v pixelech.

cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.1477473317.txt.gz · Last modified: 2016/10/26 11:15 by mstupka