User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2015/11/25 13:56]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/12/17 17:04] (current)
mstupka [Zvolte hlas]
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink|}}====== Nastavení navigace ====== {{ :manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink|}}====== Nastavení navigace ======
 +
  
 ---- ----
-  * <wrap box>//Menu > Nastavení > Navigace//</wrap> 
-===== Hlavní ===== 
-==== Zdroj pro výpočet ==== 
-Vyberte si z nabídky podporovaných zdrojů routovacích dat. Každý zdroj má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý (např. BRouter) nabízí data ke stažení pro offline použití: 
-  * **[[http://www.mapquest.com/|MapQuest]]** - vhodný pro autonavigaci, obsahuje velmi podrobná data. Má několik nastavitelných parametrů: 
-    * //Omezený přístup// - možnost vyhnout se silnicím s omezeným přístupem (dálnice) 
-    * //Zpoplatněné silnice// - vyhybá se úsekům, které mohou být zpoplatněny 
-    * //Nezpevněné// - vyhýbá se nezpevněným cestám 
-    * //Trajekt// - vyhýbá se trajektům, pokud je to možné 
-  * **[[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/YOURS|YOURS]]** - otevřená routovací služba nabízí výpočet trasy z bodu do bodu, vhodné pro navádění bez hlasových příkazů 
-  * **[[http://project-osrm.org/|OSRM]]** - další routovací služba na bázi OpenStreet 
-  * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** - **offlinová routovací služba** vyžadující instalaci nezávislé aplikace BRouter a stažení navigačních dat. Poskytuje kompletní výpočet trasy bez navigačních povelů, je vhodná i pro navádění. <WRAP tip round>BRouter nabízí také  [[cz:manual:user_guide:tracks:planning:brouter|alternativní metodu plánování trasy s průjezdními a "no go" body >>]]</WRAP> 
-  * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]] 
  
 +===== Router =====
 +Locus Map nemá vlastní službu pro výpočet tras, a tak **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovač tras]]** a funkce **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Navigovat do]]** spolupracují s **routery třetích stran**. Každý router má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý offline (po stažení potřebných navigačních dat):
 +{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset01.png?nolink |}}
 +==== ONLINE ====
 +
 +  * **[[https://www.graphhopper.com/|GraphHopper]]** - velmi rychlá služba s nízkou spotřebou dat. Vhodná pro všechny outdoor navigace - nabízí tři druhy cyklistiky – **kolo**, **MTB** a **závodní** a dva typy pěší aktivity – **chůze** a **túra**. S profilem "auto" ji lze v omezené míře použít i při řízení, v takovém případě nabízí ještě možnost vyhnout se dálnicím, placeným úsekům a trajektům.
 +  * **[[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/YOURS|YOURS]]** - otevřená routovací služba nabízí výpočet trasy z bodu do bodu, vhodné pro navádění bez hlasových příkazů. Dobré výsledky vykazuje při výpočtu **tras pro cyklistiku** (krátké/rychlé).
 <WRAP round info>Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers|tady >>]] <WRAP round info>Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers|tady >>]]
 </WRAP> </WRAP>
-==== Zvolte hlas ==== +==== OFFLINE ==== 
-Otevře se nabídka nainstalovaných hlasů pro navigační příkazy: +  * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** - externí offline router -vyžaduje instalaci nezávislé aplikace **BRouter** a stažení navigačních dat: 
-  * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny +    * spusťte BRouter\\ {{ :manual:faq:navigation_offline01.png?nolink |}} 
-  * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu. Nemusí ovšem podporovat Češtinu, záleží na vašem zařízení. TTS funguje také pro jiné hlasové funkce Locusu, např. **Trénink**, který lze přiřadit k [[cz:manual:user_guide:tracks:recording:settings|záznamu trasy]]. \\ <WRAP center round tip > +    * vyberte Download manager (česky neumí)\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline02.png?nolink |}} 
-**České TTS** - v současné době TTS od Googlu češtinu nepodporuje. Některá zařízení (např. Samsung S5) české TTS podporují, nicméně ostatní mají problém. Momentálním řešením je aplikace **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=es.codefactory.vocalizertts|Vocalizer TTS]]**. Je nutné do ní ovšem dokoupit hlasy, které jsou však velmi kvalitní.  +    * zazoomujte a vyberte si oblast pro stažení navigačních dat\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline03.png?nolink |}}. 
-</WRAP>+    * potvrďte start stahování vybraného datového souboru
  
-Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]] nebo od [[http://docs.locusmap.eu/doku.php?id=community:navigation_custom_voice_files|Locus komunity]].+BRouter nabízí mnohem více routovacích profilů a nastavení:
  
-==== Automaticky přepočítat ==== +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace18.png?nolink |}}
-<wrap info>Tato možnost je funkční pouze v Locus Map Pro.</wrap>+
  
-Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr níže. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte online routovací službu jako např YOURS nebo MapQuest, budete potřebovat připojení k internetu. Služba **BRouter** funguje offline, ale je potřeba doinstalovat aplikaci [[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]] a stáhnout offline routovací data. Jsou tři možnosti: +Můžete také změnit výběr dostupných profilů: 
-  * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta+ 
 +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.gif |}} 
 +=== Pokročilé nastavení === 
 +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.png?nolink |}} 
 +Pomocí nich můžete na stávající profily namapovat externí profily: 
 +  * klepněte na profil v aplikaci a vyberte odpovídající externí profil z výsuvné nabídky:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.gif?nolink |}} 
 +  * přejmenujte stávající profil, pokud je to nutné 
 +<WRAP center round tip> 
 +**Externí profily** - kromě BRouter profilů vestavěných přímo v Locusu můžete použít také profily poskytované autorem BRouteru nebo nakonfigurované jeho uživateli. **[[https://github.com/poutnikl/Brouter-profiles/wiki|Poutnikova stránka na GitHubu]]** poskytuje další informace, a také mnoho již hotových profilů volně k použití. Tyto je potřeba stáhnout a nakopírovat do adresáře **/Locus/Router/Profiles2**. 
 +</WRAP> 
 + 
 +  * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]] 
 +===== Propojit s předvolbami ===== 
 +Propojení s **[[cz:manual:user_guide:settings:presets|předvolbami]]** umožňuje **rychlé přenastavení celé aplikace po startu navigace** tak, aby byla lépe přizpůsobena danému úkolu - kurzor je posunut do spodní části obrazovky, je zapnuta rotace mapy, displej permanentně zapnutý atd. Takto lze propojit tři nejpoužívanější navigační profily - chůze, kolo a auto:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset04.gif?nolink |}} 
 +===== Zvolte hlas ===== 
 + 
 +  * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny 
 +  * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu, převádějící psaný text na mluvený. TTS nastavíte v sekci [[cz:manual:user_guide:settings:lang_units|Jazyk a jednotky]].\\ <WRAP center round tip >Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]]. 
 +</WRAP> 
 +===== Přepočítávání trasy ===== 
 +==== AUTOMATICKY ==== 
 +<wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</wrap> 
 +{{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset02.png?nolink |}} 
 +Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr **Vzdálenost pro přepočet**. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte **online routovací službu** jako GraphHopper nebo YOURS, budete potřebovat **připojení k internetu**Pro **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#brouter_-_offline_navigace|navigaci a přepočet trasy bez internetu]]** je potřeba doinstalovat spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** a stáhnout **offline routovací data**. Jsou tři možnosti: 
 +  * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta, Locus přepne na navádění k nejbližšímu bodu původní trasy
   * **Priorita bodu** - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.   * **Priorita bodu** - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.
   * **Priorita trasy** - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.   * **Priorita trasy** - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.
 +==== RUČNĚ ====
 +Nastavení pro ruční přepočet, který můžete spustit z **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation#menu_ovladani|ovládacího panelu navigace]]**.
 +
 +===== Upozornění na sjetí z trasy =====
 +Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete, aby vás Locus Map upozornil **při náhodném sjetí z trasy**. V novém okně nastavíte **kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku** (pípání, hlas, vibrace...):\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset03.png?nolink |}}
 +===== Styl čáry =====
 +{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset05.png?nolink |}}
 +  * **Základní** - v základním nastavení je barva a tloušťka čáry optimalizovaná pro co nejlepší viditelnost. Nicméně, jak barvu, jak šířku si můžete přizpůsobit.
 +  * **Vlastní** - můžete nastavit veškeré parametry
 +  * **Ponechat původní** - když navigujete po již existující (importované, plánované, zaznamenané...) trase a chcete zachovat její styl čáry, vyberte tuto možnost.
 +===== Pokročilé nastavení =====
 +==== Striktní navigace po trase ====
 +
 +Každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů (představte si drobky chleba, které za sebou trousíte). Tato volba umožní průjezd každým z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás aplikace snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod.\\ <WRAP important round>Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.\\ \\ **Toto nastavení nefunguje, pokud je zapnut Automatický přepočet s prioritou bodu**</WRAP>
 +==== Maximální odchylka ====
 +
 +Nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl
 +==== Přichytit k trase ====
 +
 +Ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase
 +==== Frekvence příkazů ====
 +
 +Ručně kreslené nebo importované trasy neobsahují navigační příkazy, takže pokud chcete být navigováni podél takové trasy, Locus příkazy vygeneruje automaticky podle tvaru linie trasy. Tohle nastavení ovlivňuje počet hlasových příkazů: žádné - nízký - střední - vysoký.
 +==== Dva příkazy najednou ====
 +
 +Když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely oddělené.
 +==== Ukončit navigaci v cíli trasy ====
  
-==== Vzdálenost pro přepočet ==== +Ukončí navigování a vypne funkcijakmile dorazíte do cíle navigované trasy 
-Vzdálenost od původně vypočtené trasykterá spustí přepočet nové. +==== Navigační kurzory ====
-==== Upozornění na sjetí z trasy ==== +
-Zaškrtněte tuto možnost, pokud chete, aby vás Locus Map upozornil při náhodném sjetí z trasy. V novém okně nastavíte kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku (pípání, hlas, vibrace...). +
-==== Pokročilé nastavení ==== +
-  * **Striktní navigace po trase** - každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů. Tato volba umožní průjezd každého z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod. <wrap important>Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.</wrap> +
-  * **Neplatná vzdálenost** - nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl +
-  * **Přichytit ke trase** - ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase +
-  * **Počet příkazů** - stanovuje počet hlasových povelů při navigaci po trase: nízký - střední - vysoký +
-  * **Dva příkazy najednou** - když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely odddělené.+
  
-===== Styl na mapě ===== +Zvolte sadu navigačních kurzorů nastavte jejich velikost (50%-400%)
-==== Barva na mapě ==== +
-Nastavuje barvu a průsvitnost navigačních linií textů. +
-==== Šířka cesty ==== +
-Definuje šířku zobrazené navigační linie v pixelech.+
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.1448456174.txt.gz · Last modified: 2015/11/25 12:56 (external edit)