User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/10/30 14:03]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/12/17 17:04]
mstupka [Zvolte hlas]
Line 26: Line 26:
 Můžete také změnit výběr dostupných profilů: Můžete také změnit výběr dostupných profilů:
  
 +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.gif |}}
 +=== Pokročilé nastavení ===
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.png?nolink |}}
- 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}} 
-=== Pokročilé nastavení === 
-{{ :manual:user_guide:functions:navigation:navigace19.png?nolink |}} 
 Pomocí nich můžete na stávající profily namapovat externí profily: Pomocí nich můžete na stávající profily namapovat externí profily:
-  * klepněte na profil v aplikaci a vyberte odpovídající externí profil z výsuvné nabídky:\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:navigace20.gif?nolink |}}+  * klepněte na profil v aplikaci a vyberte odpovídající externí profil z výsuvné nabídky:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.gif?nolink |}}
   * přejmenujte stávající profil, pokud je to nutné   * přejmenujte stávající profil, pokud je to nutné
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
Line 44: Line 42:
  
   * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny   * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny
-  * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu, převádějící psaný text na mluvený.\\ <WRAP center round tip >Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]] nebo od [[http://docs.locusmap.eu/doku.php?id=community:navigation_custom_voice_files|Locus komunity]]. Hlas nastavíte v sekci [[cz:manual:user_guide:settings:lang_units|Jazyk a jednotky]].+  * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu, převádějící psaný text na mluvený. TTS nastavíte v sekci [[cz:manual:user_guide:settings:lang_units|Jazyk a jednotky]].\\ <WRAP center round tip >Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]].
 </WRAP> </WRAP>
 ===== Přepočítávání trasy ===== ===== Přepočítávání trasy =====
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.txt · Last modified: 2020/12/17 17:04 by mstupka