User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/10/30 14:03]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/10/30 16:00]
mstupka
Line 26: Line 26:
 Můžete také změnit výběr dostupných profilů: Můžete také změnit výběr dostupných profilů:
  
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.png?nolink |}} +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.gif |}}
- +
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}}+
 === Pokročilé nastavení === === Pokročilé nastavení ===
-{{ :manual:user_guide:functions:navigation:navigace19.png?nolink |}}+{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.png?nolink |}}
 Pomocí nich můžete na stávající profily namapovat externí profily: Pomocí nich můžete na stávající profily namapovat externí profily:
-  * klepněte na profil v aplikaci a vyberte odpovídající externí profil z výsuvné nabídky:\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:navigace20.gif?nolink |}}+  * klepněte na profil v aplikaci a vyberte odpovídající externí profil z výsuvné nabídky:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.gif?nolink |}}
   * přejmenujte stávající profil, pokud je to nutné   * přejmenujte stávající profil, pokud je to nutné
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.txt · Last modified: 2020/12/17 17:04 by mstupka