User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2018/08/10 14:28]
mstupka [Zdroj navigačních dat]
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2019/10/15 17:14]
mstupka
Line 34: Line 34:
  
   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]]   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]]
 +==== Propojit s předvolbami ==== 
 +Propojení s **[[cz:manual:user_guide:settings:presets|předvolbami]]** umožňuje **rychlé přenastavení celé aplikace po startu navigace** tak, aby byla lépe přizpůsobena danému úkolu - kurzor je posunut do spodní části obrazovky, je zapnuta rotace mapy, displej permanentně zapnutý atd. Takto lze propojit tři nejpoužívanější navigační profily - chůze, kolo a auto:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset04.gif?nolink |}}
 ==== Zvolte hlas ==== ==== Zvolte hlas ====
  
Line 43: Line 44:
 === AUTOMATICKY === === AUTOMATICKY ===
 <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</wrap> <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</wrap>
 +{{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset02.png?nolink |}}
 Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr **Vzdálenost pro přepočet**. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte **online routovací službu** jako GraphHopper nebo YOURS, budete potřebovat **připojení k internetu**. Pro **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#brouter_-_offline_navigace|navigaci a přepočet trasy bez internetu]]** je potřeba doinstalovat spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** a stáhnout **offline routovací data**. Jsou tři možnosti: Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr **Vzdálenost pro přepočet**. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte **online routovací službu** jako GraphHopper nebo YOURS, budete potřebovat **připojení k internetu**. Pro **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#brouter_-_offline_navigace|navigaci a přepočet trasy bez internetu]]** je potřeba doinstalovat spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** a stáhnout **offline routovací data**. Jsou tři možnosti:
   * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta, Locus přepne na navádění k nejbližšímu bodu původní trasy   * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta, Locus přepne na navádění k nejbližšímu bodu původní trasy
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.txt · Last modified: 2020/10/30 16:00 by mstupka