User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2017/04/26 09:49]
mstupka [Pokročilé nastavení]
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/12/17 17:04]
mstupka [Zvolte hlas]
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink|}}====== Nastavení navigace ====== {{ :manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink|}}====== Nastavení navigace ======
 +
  
 ---- ----
-  * <wrap box>//Menu > Nastavení > Navigace//</wrap> 
-===== Hlavní ===== 
-==== Zdroj navigačních dat ==== 
-Vyberte si z nabídky podporovaných zdrojů routovacích dat. Každý zdroj má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý (např. BRouter) nabízí data ke stažení pro offline použití: 
-  * **[[http://www.mapquest.com/|MapQuest]]** - vhodný pro autonavigaci, obsahuje velmi podrobná data. Má několik nastavitelných parametrů: 
-    * //Omezený přístup// - možnost vyhnout se silnicím s omezeným přístupem (dálnice) 
-    * //Zpoplatněné silnice// - vyhybá se úsekům, které mohou být zpoplatněny 
-    * //Nezpevněné// - vyhýbá se nezpevněným cestám 
-    * //Trajekt// - vyhýbá se trajektům, pokud je to možné 
-  * **[[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/YOURS|YOURS]]** - otevřená routovací služba nabízí výpočet trasy z bodu do bodu, vhodné pro navádění bez hlasových příkazů 
-  * **[[http://project-osrm.org/|OSRM]]** - další routovací služba na bázi OpenStreet 
-  * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** - **offlinová routovací služba** vyžadující instalaci nezávislé aplikace BRouter a stažení navigačních dat. Poskytuje kompletní výpočet trasy bez navigačních povelů, je vhodná i pro navádění. <WRAP tip round>BRouter nabízí také  [[cz:manual:user_guide:tracks:planning:brouter|alternativní metodu plánování trasy s průjezdními a "no go" body >>]]</WRAP> 
-  * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]] 
  
 +===== Router =====
 +Locus Map nemá vlastní službu pro výpočet tras, a tak **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovač tras]]** a funkce **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Navigovat do]]** spolupracují s **routery třetích stran**. Každý router má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý offline (po stažení potřebných navigačních dat):
 +{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset01.png?nolink |}}
 +==== ONLINE ====
 +
 +  * **[[https://www.graphhopper.com/|GraphHopper]]** - velmi rychlá služba s nízkou spotřebou dat. Vhodná pro všechny outdoor navigace - nabízí tři druhy cyklistiky – **kolo**, **MTB** a **závodní** a dva typy pěší aktivity – **chůze** a **túra**. S profilem "auto" ji lze v omezené míře použít i při řízení, v takovém případě nabízí ještě možnost vyhnout se dálnicím, placeným úsekům a trajektům.
 +  * **[[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/YOURS|YOURS]]** - otevřená routovací služba nabízí výpočet trasy z bodu do bodu, vhodné pro navádění bez hlasových příkazů. Dobré výsledky vykazuje při výpočtu **tras pro cyklistiku** (krátké/rychlé).
 <WRAP round info>Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers|tady >>]] <WRAP round info>Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers|tady >>]]
 </WRAP> </WRAP>
-==== Zvolte hlas ==== +==== OFFLINE ==== 
-Otevře se nabídka nainstalovaných hlasů pro navigační příkazy: +  * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** - externí offline router -vyžaduje instalaci nezávislé aplikace **BRouter** a stažení navigačních dat: 
-  * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny +    * spusťte BRouter\\ {{ :manual:faq:navigation_offline01.png?nolink |}} 
-  * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu. Nemusí ovšem podporovat Češtinu, záleží na vašem zařízení. TTS funguje také pro jiné hlasové funkce Locusu, např. **Trénink**, který lze přiřadit k [[cz:manual:user_guide:tracks:recording:settings|záznamu trasy]]. \\ <WRAP center round tip > +    * vyberte Download manager (česky neumí)\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline02.png?nolink |}} 
-**České TTS** - v současné době TTS od Googlu češtinu nepodporuje. Některá zařízení (např. Samsung S5) české TTS podporují, nicméně ostatní mají problém. Momentálním řešením je aplikace **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=es.codefactory.vocalizertts|Vocalizer TTS]]**. Je nutné do ní ovšem dokoupit hlasy, které jsou však velmi kvalitní.  +    * zazoomujte a vyberte si oblast pro stažení navigačních dat\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline03.png?nolink |}}. 
-</WRAP>+    * potvrďte start stahování vybraného datového souboru
  
-Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]] nebo od [[http://docs.locusmap.eu/doku.php?id=community:navigation_custom_voice_files|Locus komunity]].+BRouter nabízí mnohem více routovacích profilů a nastavení:
  
-==== Automaticky přepočítat ==== +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace18.png?nolink |}}
-<wrap info>Tato možnost je funkční pouze v Locus Map Pro.</wrap>+
  
-Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr níže. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte online routovací službu jako např YOURS nebo MapQuest, budete potřebovat připojení k internetu. Služba **BRouter** funguje offline, ale je potřeba doinstalovat aplikaci [[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]] a stáhnout offline routovací data. Jsou tři možnosti: +Můžete také změnit výběr dostupných profilů: 
-  * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta+ 
 +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.gif |}} 
 +=== Pokročilé nastavení === 
 +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.png?nolink |}} 
 +Pomocí nich můžete na stávající profily namapovat externí profily: 
 +  * klepněte na profil v aplikaci a vyberte odpovídající externí profil z výsuvné nabídky:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.gif?nolink |}} 
 +  * přejmenujte stávající profil, pokud je to nutné 
 +<WRAP center round tip> 
 +**Externí profily** - kromě BRouter profilů vestavěných přímo v Locusu můžete použít také profily poskytované autorem BRouteru nebo nakonfigurované jeho uživateli. **[[https://github.com/poutnikl/Brouter-profiles/wiki|Poutnikova stránka na GitHubu]]** poskytuje další informace, a také mnoho již hotových profilů volně k použití. Tyto je potřeba stáhnout a nakopírovat do adresáře **/Locus/Router/Profiles2**. 
 +</WRAP> 
 + 
 +  * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]] 
 +===== Propojit s předvolbami ===== 
 +Propojení s **[[cz:manual:user_guide:settings:presets|předvolbami]]** umožňuje **rychlé přenastavení celé aplikace po startu navigace** tak, aby byla lépe přizpůsobena danému úkolu - kurzor je posunut do spodní části obrazovky, je zapnuta rotace mapy, displej permanentně zapnutý atd. Takto lze propojit tři nejpoužívanější navigační profily - chůze, kolo a auto:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset04.gif?nolink |}} 
 +===== Zvolte hlas ===== 
 + 
 +  * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny 
 +  * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu, převádějící psaný text na mluvený. TTS nastavíte v sekci [[cz:manual:user_guide:settings:lang_units|Jazyk a jednotky]].\\ <WRAP center round tip >Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]]. 
 +</WRAP> 
 +===== Přepočítávání trasy ===== 
 +==== AUTOMATICKY ==== 
 +<wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</wrap> 
 +{{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset02.png?nolink |}} 
 +Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr **Vzdálenost pro přepočet**. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte **online routovací službu** jako GraphHopper nebo YOURS, budete potřebovat **připojení k internetu**Pro **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#brouter_-_offline_navigace|navigaci a přepočet trasy bez internetu]]** je potřeba doinstalovat spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** a stáhnout **offline routovací data**. Jsou tři možnosti: 
 +  * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta, Locus přepne na navádění k nejbližšímu bodu původní trasy
   * **Priorita bodu** - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.   * **Priorita bodu** - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.
   * **Priorita trasy** - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.   * **Priorita trasy** - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.
 +==== RUČNĚ ====
 +Nastavení pro ruční přepočet, který můžete spustit z **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation#menu_ovladani|ovládacího panelu navigace]]**.
 +
 +===== Upozornění na sjetí z trasy =====
 +Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete, aby vás Locus Map upozornil **při náhodném sjetí z trasy**. V novém okně nastavíte **kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku** (pípání, hlas, vibrace...):\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset03.png?nolink |}}
 +===== Styl čáry =====
 +{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset05.png?nolink |}}
 +  * **Základní** - v základním nastavení je barva a tloušťka čáry optimalizovaná pro co nejlepší viditelnost. Nicméně, jak barvu, jak šířku si můžete přizpůsobit.
 +  * **Vlastní** - můžete nastavit veškeré parametry
 +  * **Ponechat původní** - když navigujete po již existující (importované, plánované, zaznamenané...) trase a chcete zachovat její styl čáry, vyberte tuto možnost.
 +===== Pokročilé nastavení =====
 +==== Striktní navigace po trase ====
 +
 +Každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů (představte si drobky chleba, které za sebou trousíte). Tato volba umožní průjezd každým z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás aplikace snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod.\\ <WRAP important round>Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.\\ \\ **Toto nastavení nefunguje, pokud je zapnut Automatický přepočet s prioritou bodu**</WRAP>
 +==== Maximální odchylka ====
 +
 +Nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl
 +==== Přichytit k trase ====
 +
 +Ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase
 +==== Frekvence příkazů ====
 +
 +Ručně kreslené nebo importované trasy neobsahují navigační příkazy, takže pokud chcete být navigováni podél takové trasy, Locus příkazy vygeneruje automaticky podle tvaru linie trasy. Tohle nastavení ovlivňuje počet hlasových příkazů: žádné - nízký - střední - vysoký.
 +==== Dva příkazy najednou ====
 +
 +Když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely oddělené.
 +==== Ukončit navigaci v cíli trasy ====
  
-==== Vzdálenost pro přepočet ==== +Ukončí navigování a vypne funkcijakmile dorazíte do cíle navigované trasy 
-Vzdálenost od původně vypočtené trasykterá spustí přepočet nové. +==== Navigační kurzory ====
-==== Upozornění na sjetí z trasy ==== +
-Zaškrtněte tuto možnost, pokud chete, aby vás Locus Map upozornil při náhodném sjetí z trasy. V novém okně nastavíte kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku (pípání, hlas, vibrace...). +
-==== Pokročilé nastavení ==== +
-  * **Striktní navigace po trase** - každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů. Tato volba umožní průjezd každého z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod.\\ <WRAP important round>Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.\\ \\ **Toto nastavení nefunguje, pokud je zapnut Automatický přepočet s prioritou bodu**</WRAP> +
-  * **Neplatná vzdálenost** - nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl +
-  * **Přichytit ke trase** - ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase +
-  * **Počet příkazů** - ručně kreslené nebo importované trasy neobsahují navigační příkazy, takže pokud chcete být navigováni podél takové trasy, Locus musí příkazy vygenerovat na základě tvaru linie trasy. Tohle nastavení ovlivňuje počet hlasových příkazů: nízký - střední - vysoký. +
-  * **Dva příkazy najednou** - když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely odddělené.+
  
-===== Styl na mapě ===== +Zvolte sadu navigačních kurzorů nastavte jejich velikost (50%-400%)
-==== Barva na mapě ==== +
-Nastavuje barvu a průsvitnost navigačních linií textů. +
-==== Šířka cesty ==== +
-Definuje šířku zobrazené navigační linie v pixelech.+
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.txt · Last modified: 2020/12/17 17:04 by mstupka