User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2018/01/11 14:47]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2019/11/28 10:00] (current)
mstupka [Online navigace]
Line 56: Line 56:
 {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace25.png?​nolink |}} {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace25.png?​nolink |}}
 GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu '​auto'​. GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu '​auto'​.
-=== MapQuest ​=== +=== YOURS === 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace17.png?​nolink |}} +Tato služba nemá žádné další nastavení.
-MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu '​auto'​.+
 ==== BRouter - offline navigace ==== ==== BRouter - offline navigace ====
 **Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**,​ která je **ZDARMA**: **Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**,​ která je **ZDARMA**:
cz/manual/user_guide/functions/navigation/point-to-point.txt · Last modified: 2019/11/28 10:00 by mstupka