User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2018/01/11 12:09]
mstupka [Navigace z bodu do bodu]
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2018/01/11 14:47] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png}}
 ====== Navigovat do... ====== ====== Navigovat do... ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací. ​ Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací. ​
Line 8: Line 8:
 ==== Přímo na mapě ==== ==== Přímo na mapě ====
 Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob. Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob.
-  - podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat +  - **podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat** 
-  - vyskočí okno, klepněte na ">"​ a vyberte **Navigovat do**\\ gif+  - vyskočí okno, klepněte na ">"​ a vyberte **Navigovat do**\\ ​{{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace23.gif?nolink |}}
  
 ==== Další možnosti určení polohy ==== ==== Další možnosti určení polohy ====
 Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte **[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|volič pozice]]** Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte **[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|volič pozice]]**
-  - klepněte na Menu > Další funkce > Navigovat do\\ gif+  - klepněte na //Menu > Další funkce > Navigovat do//\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace24.gif?nolink |}}
   - vyberte jednu z [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|metod určení polohy]] cíle:\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace8.png |}}   - vyberte jednu z [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|metod určení polohy]] cíle:\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace8.png |}}
 ==== Vlastní bod  ==== ==== Vlastní bod  ====
Line 36: Line 36:
 **Příště,​ když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.** **Příště,​ když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.**
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Počáteční bod trasy můžete také předefinovat,​ jen klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}} vedle jeho názvu a vyberte způsob ​ určení jeho polohy.+**Počáteční bod trasy můžete také předefinovat,​ jen klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}} vedle jeho názvu a vyberte způsob ​ určení jeho polohy.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== 2. Přidejte průjezdní body ===== ===== 2. Přidejte průjezdní body =====
Line 43: Line 43:
   - vyberte si **metodu určení polohy** průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu...)   - vyberte si **metodu určení polohy** průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu...)
   - průjezdní body se řadí pod sebe **mezi počátečním a koncovým bodem** navigační trasy   - průjezdní body se řadí pod sebe **mezi počátečním a koncovým bodem** navigační trasy
-  - můžete snadno **změnit pořadí** průjezdních bodů jejich **tažením nahoru a dolů** po levé straně\\ ​OBR+  - můžete snadno **změnit pořadí** průjezdních bodů jejich **tažením nahoru a dolů** po levé straně\\ ​{{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace26.png?​nolink |}}
   - můžete ještě **změnit názvy a polohy** průjezdních bodů (klep na {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}) nebo je odstranit klepnutím na "​x"​.   - můžete ještě **změnit názvy a polohy** průjezdních bodů (klep na {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}) nebo je odstranit klepnutím na "​x"​.
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
Line 50: Line 50:
  
 ===== 3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek ===== ===== 3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek =====
-Dalším krokem je **výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase** (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité **routovací službě**.\\ ​OBR+Dalším krokem je **výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase** (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité **routovací službě**.\\ ​{{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace27.png?​nolink |}}
 ==== Online navigace ==== ==== Online navigace ====
 {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace21.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace21.png?​nolink |}}
 === GraphHopper === === GraphHopper ===
-OBR+{{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace25.png?​nolink |}}
 GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu '​auto'​. GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu '​auto'​.
 === MapQuest === === MapQuest ===
Line 60: Line 60:
 MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu '​auto'​. MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu '​auto'​.
 ==== BRouter - offline navigace ==== ==== BRouter - offline navigace ====
-**Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**:​+**Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**, která je **ZDARMA**:
   - nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky **Downloader**   - nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky **Downloader**
   - nastavte BRouter jako **výchozí** službu v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]]**   - nastavte BRouter jako **výchozí** službu v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]]**
Line 75: Line 75:
 {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace20.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace20.png?​nolink |}}
  
-FIXME +===== 4. START navigace ​=====
-Zkontrolujte počáteční a koncový bod navigace+
-  * //start// - souřadnice jsou obvykle předvyplněny podle vaší GPS polohy. Lze je editovat nebo můžete zvolit uplně jinou polohu pomocí [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|Voliče polohy]]. +
-  * //cíl// - souřadnice jsou předvyplněny podle vaší předchozí volby, lze je však upravit nebo můžete zvolit uplně jiný cíl\\ ​+
 {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace3.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace3.png?​nolink |}}
  
-===Zobrazit více===+==== Pokročilá nastavení ​==== 
 +Tlačítko **Zobrazit více** nabízí další možnosti:
 {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace14.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace14.png?​nolink |}}
-Tlačítko zobrazí další nastavení:+
   * **Mód navádění** - umožňuje si vybrat způsob navigace:   * **Mód navádění** - umožňuje si vybrat způsob navigace:
     * //​Navigace//​ - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě     * //​Navigace//​ - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě
     * //​Navádění (s příkazy)//​ - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru     * //​Navádění (s příkazy)//​ - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru
     * //​Navádění (bez příkazů)//​ - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů     * //​Navádění (bez příkazů)//​ - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů
-  * **Uložit trvale** - pokud zaškrtnete,​ můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou +  * **Uložit trvale** - pokud zaškrtnete,​ můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou.
-==== Průjezdní body ====+
  
- 
-{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}} sub menu: 
-  * //Změna pořadí// - tímto způsobem lze změnit pořadí bodů v trase - zaškrtnutím aktivujete ikony u bodů, za které lze pak vertikálně táhnout 
-  * //​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení]]//​ - odkaz do obecného nastavení navigace 
-**Když je vše správně nastaveno, klepněte na modré tlačítko{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}pro START NAVIGACE.** 
 ==== Historie tras pro navigaci ==== ==== Historie tras pro navigaci ====
 Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce **Naposledy použité**. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.\\ ​ Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce **Naposledy použité**. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.\\ ​
Line 101: Line 93:
  
 Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}. Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}.
-===== Navigace k bodu ze Správce dat ===== 
-  * Vyberte bod ze [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​spravce_dat|Správce dat]]\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace4.png?​nolink |}} 
-  * Klepněte na bod a zobrazte [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​okno_detailu_bodu|okno detailu bodu]] 
-  * Klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}} ve spodní liště a zvolte **Navigovat do** 
-  * následujte instrukce - viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point#​navigacni_profil|výše >>]] 
- 
-===== Navigace k bodu na mapě ===== 
- 
- 
-<WRAP center round tip > 
-===== Navigace offline ===== 
-Pokud potřebujete být navigováni bez přístupu k internetu, stáhněte a nainstalujte si spolupracující aplikaci zdarma - . Pomocí ní si stáhnete offline routovací data oblasti, kterou právě používáte a pak nastavíte BRouter jako výchozí routovací službu v .  
-</​WRAP>​ 
cz/manual/user_guide/functions/navigation/point-to-point.txt · Last modified: 2018/01/11 14:47 by mstupka