User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point

Navigovat do...


Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací.

1. Vyberte cíl

Nejprve musíte Locusu sdělit, kam chcete vyrazit.

Přímo na mapě

Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob.

 1. podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat
 2. vyskočí okno, klepněte na “>” a vyberte Navigovat do

Další možnosti určení polohy

Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte volič pozice

 1. klepněte na Menu > Další funkce > Navigovat do
 2. vyberte jednu z metod určení polohy cíle:

Vlastní bod

Cílem může být i keška z vaší vlastní sbírky:

 1. vyberte kešku (nebo jiný bod) ze Správce bodů

 2. klepněte na bod a zobrazte okno detailu bodu
 3. klepněte na tlačítko ve spodní liště a zvolte Navigovat do

Bod na mapě

Podobný postup jako v prvním případě, ale nyní vybíráte z vlastních bodů nebo z mapových bodů zájmu:

 1. vyberte si bod na mapě (kešku nebo bod zájmu z LoMapy)
 2. klepněte na “>” na popisku bodu a zvolte Navigovat do

Vytvoření vlastního cíle navigace pro opakované použití

 1. spusťte funkci Navigovat do a klepněte na:
 2. z následující nabídky vyberte Vlastní umístění:
 3. nastavte ikonu (volitelně) a název cíle (domov, práce, babička…) a klepněte na pro výběr metody stanovení polohy cíle:
 4. definujte polohu cíle - ukažte jej na mapě, vyhledejte jeho adresu atd.:
 5. potvrďte. Váš cíl se objeví mezi ostatními metodami výběru polohy:

Příště, když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.

Počáteční bod trasy můžete také předefinovat, jen klepněte na vedle jeho názvu a vyberte způsob určení jeho polohy.

2. Přidejte průjezdní body

Do trasy můžete přidat až tři místa, která chcete na trase projet.

 1. klepněte na v horní liště
 2. vyberte si metodu určení polohy průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu…)
 3. průjezdní body se řadí pod sebe mezi počátečním a koncovým bodem navigační trasy
 4. můžete snadno změnit pořadí průjezdních bodů jejich tažením nahoru a dolů po levé straně
 5. můžete ještě změnit názvy a polohy průjezdních bodů (klep na ) nebo je odstranit klepnutím na “x”.

Pokud potřebujete komplexněji naplánovat trasu, použijte raději Plánovač trasy!

3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek

Dalším krokem je výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité routovací službě.

Online navigace

GraphHopper

GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'.

YOURS

Tato služba nemá žádné další nastavení.

BRouter - offline navigace

Offline navigace a automatické kreslení trasy je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci BRouter, která je ZDARMA:

 1. nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky Downloader
 2. nastavte BRouter jako výchozí službu v nastavení navigace

Nastavení BRouteru

BRouter nabízí mnohem sofistikovanější možnosti nastavení navigačních profilů. Nejen, že můžete stanovit více podmínek pro výpočet trasy v jednotlivém profilu,

můžete také změnit výběr dostupných profilů:

4. START navigace

Pokročilá nastavení

Tlačítko Zobrazit více nabízí další možnosti:

 • Mód navádění - umožňuje si vybrat způsob navigace:
  • Navigace - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě
  • Navádění (s příkazy) - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru
  • Navádění (bez příkazů) - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů
 • Uložit trvale - pokud zaškrtnete, můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou.

Historie tras pro navigaci

Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce Naposledy použité. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.

Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko .

cz/manual/user_guide/functions/navigation/point-to-point.txt · Last modified: 2019/11/28 09:00 (external edit)