User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2018/01/11 14:47]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2019/11/28 09:00]
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_directions_alt.png}} 
-====== Navigovat do... ====== 
  
----- 
-Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací.  
-===== 1. Vyberte cíl ===== 
-Nejprve musíte Locusu sdělit, **kam chcete vyrazit**. 
-==== Přímo na mapě ==== 
-Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob. 
-  - **podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat** 
-  - vyskočí okno, klepněte na ">" a vyberte **Navigovat do**\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace23.gif?nolink |}} 
- 
-==== Další možnosti určení polohy ==== 
-Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte **[[cz:manual:user_guide:tools:location|volič pozice]]** 
-  - klepněte na //Menu > Další funkce > Navigovat do//\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace24.gif?nolink |}} 
-  - vyberte jednu z [[cz:manual:user_guide:tools:location|metod určení polohy]] cíle:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace8.png |}} 
-==== Vlastní bod  ==== 
- 
-Cílem může být i **keška z vaší vlastní sbírky**: 
-  - vyberte kešku (nebo jiný bod) ze [[cz:manual:user_guide:points:management#spravce_dat|Správce bodů]]\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace4.png?nolink |}} 
-  - klepněte na bod a zobrazte **[[cz:manual:user_guide:points:management#okno_detailu_bodu|okno detailu bodu]]** 
-  - klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}} ve spodní liště a zvolte **Navigovat do** 
- 
-==== Bod na mapě ==== 
-Podobný postup jako v prvním případě, ale nyní vybíráte z vlastních bodů nebo z mapových bodů zájmu: 
-  - vyberte si bod na mapě (kešku nebo bod zájmu z LoMapy) 
-  - klepněte na ">" na popisku bodu a zvolte **Navigovat do**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace5.png?nolink |}} 
- 
-=== Vytvoření vlastního cíle navigace pro opakované použití === 
-  - spusťte funkci **Navigovat do** a klepněte na{{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&20|}}:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace9.png?nolink |}} 
-  - z následující nabídky vyberte **Vlastní umístění**:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace10.png?nolink |}} 
-  - nastavte **ikonu** (volitelně) a **název** cíle (domov, práce, babička...) a klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}} pro výběr metody stanovení polohy cíle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace11.png?nolink |}} 
-  - **definujte polohu cíle** - ukažte jej na mapě, vyhledejte jeho adresu atd.:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace12.png?nolink |}} 
-  - **potvrďte**. Váš cíl se objeví mezi ostatními metodami výběru polohy:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace13.png?nolink |}} 
- 
-**Příště, když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.** 
-<WRAP center round tip> 
-**Počáteční bod trasy můžete také předefinovat, jen klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}} vedle jeho názvu a vyberte způsob  určení jeho polohy.** 
-</WRAP> 
-===== 2. Přidejte průjezdní body ===== 
-Do trasy můžete přidat až tři místa, která chcete na trase projet. 
-  - klepněte na {{:manual:user_guide:ic_add_via_point_alt.png?nolink&30|}} v horní liště\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace15.png?nolink |}} 
-  - vyberte si **metodu určení polohy** průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu...) 
-  - průjezdní body se řadí pod sebe **mezi počátečním a koncovým bodem** navigační trasy 
-  - můžete snadno **změnit pořadí** průjezdních bodů jejich **tažením nahoru a dolů** po levé straně\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace26.png?nolink |}} 
-  - můžete ještě **změnit názvy a polohy** průjezdních bodů (klep na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}) nebo je odstranit klepnutím na "x". 
-<WRAP center round tip> 
-**Pokud potřebujete komplexněji naplánovat trasu, použijte raději [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovač trasy]]!** 
-</WRAP> 
- 
-===== 3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek ===== 
-Dalším krokem je **výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase** (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité **routovací službě**.\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace27.png?nolink |}} 
-==== Online navigace ==== 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace21.png?nolink |}} 
-=== GraphHopper === 
-{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace25.png?nolink |}} 
-GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'. 
-=== MapQuest === 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace17.png?nolink |}} 
-MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'. 
-==== BRouter - offline navigace ==== 
-**Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**, která je **ZDARMA**: 
-  - nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky **Downloader** 
-  - nastavte BRouter jako **výchozí** službu v **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]]** 
- 
-=== Nastavení BRouteru === 
-BRouter nabízí mnohem sofistikovanější možnosti nastavení navigačních profilů. Nejen, že můžete stanovit více podmínek pro výpočet trasy v jednotlivém profilu, 
- 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace18.png?nolink |}} 
- 
-můžete také změnit výběr dostupných profilů: 
- 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace19.png?nolink |}} 
- 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}} 
- 
-===== 4. START navigace ===== 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace3.png?nolink |}} 
- 
-==== Pokročilá nastavení ==== 
-Tlačítko **Zobrazit více** nabízí další možnosti: 
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace14.png?nolink |}} 
- 
-  * **Mód navádění** - umožňuje si vybrat způsob navigace: 
-    * //Navigace// - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě 
-    * //Navádění (s příkazy)// - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru 
-    * //Navádění (bez příkazů)// - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů 
-  * **Uložit trvale** - pokud zaškrtnete, můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou. 
- 
-==== Historie tras pro navigaci ==== 
-Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce **Naposledy použité**. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.\\  
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace16.png?nolink |}} 
- 
-Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko {{:manual:user_guide:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}. 
cz/manual/user_guide/functions/navigation/point-to-point.txt · Last modified: 2019/11/28 09:00 (external edit)