User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2018/01/11 12:09]
mstupka [Navigace z bodu do bodu]
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2018/01/11 14:47]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_directions_alt.png}} {{ :manual:user_guide:ic_directions_alt.png}}
 ====== Navigovat do... ====== ====== Navigovat do... ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací.  Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací. 
Line 8: Line 8:
 ==== Přímo na mapě ==== ==== Přímo na mapě ====
 Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob. Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob.
-  - podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat +  - **podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat** 
-  - vyskočí okno, klepněte na ">" a vyberte **Navigovat do**\\ gif+  - vyskočí okno, klepněte na ">" a vyberte **Navigovat do**\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace23.gif?nolink |}}
  
 ==== Další možnosti určení polohy ==== ==== Další možnosti určení polohy ====
 Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte **[[cz:manual:user_guide:tools:location|volič pozice]]** Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte **[[cz:manual:user_guide:tools:location|volič pozice]]**
-  - klepněte na Menu > Další funkce > Navigovat do\\ gif+  - klepněte na //Menu > Další funkce > Navigovat do//\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace24.gif?nolink |}}
   - vyberte jednu z [[cz:manual:user_guide:tools:location|metod určení polohy]] cíle:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace8.png |}}   - vyberte jednu z [[cz:manual:user_guide:tools:location|metod určení polohy]] cíle:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace8.png |}}
 ==== Vlastní bod  ==== ==== Vlastní bod  ====
Line 36: Line 36:
 **Příště, když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.** **Příště, když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.**
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Počáteční bod trasy můžete také předefinovat, jen klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}} vedle jeho názvu a vyberte způsob  určení jeho polohy.+**Počáteční bod trasy můžete také předefinovat, jen klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}} vedle jeho názvu a vyberte způsob  určení jeho polohy.**
 </WRAP> </WRAP>
 ===== 2. Přidejte průjezdní body ===== ===== 2. Přidejte průjezdní body =====
Line 43: Line 43:
   - vyberte si **metodu určení polohy** průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu...)   - vyberte si **metodu určení polohy** průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu...)
   - průjezdní body se řadí pod sebe **mezi počátečním a koncovým bodem** navigační trasy   - průjezdní body se řadí pod sebe **mezi počátečním a koncovým bodem** navigační trasy
-  - můžete snadno **změnit pořadí** průjezdních bodů jejich **tažením nahoru a dolů** po levé straně\\ OBR+  - můžete snadno **změnit pořadí** průjezdních bodů jejich **tažením nahoru a dolů** po levé straně\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace26.png?nolink |}}
   - můžete ještě **změnit názvy a polohy** průjezdních bodů (klep na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}) nebo je odstranit klepnutím na "x".   - můžete ještě **změnit názvy a polohy** průjezdních bodů (klep na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}) nebo je odstranit klepnutím na "x".
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
Line 50: Line 50:
  
 ===== 3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek ===== ===== 3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek =====
-Dalším krokem je **výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase** (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité **routovací službě**.\\ OBR+Dalším krokem je **výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase** (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité **routovací službě**.\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace27.png?nolink |}}
 ==== Online navigace ==== ==== Online navigace ====
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace21.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace21.png?nolink |}}
 === GraphHopper === === GraphHopper ===
-OBR+{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace25.png?nolink |}}
 GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'. GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'.
 === MapQuest === === MapQuest ===
Line 60: Line 60:
 MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'. MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'.
 ==== BRouter - offline navigace ==== ==== BRouter - offline navigace ====
-**Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**:+**Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**, která je **ZDARMA**:
   - nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky **Downloader**   - nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky **Downloader**
   - nastavte BRouter jako **výchozí** službu v **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]]**   - nastavte BRouter jako **výchozí** službu v **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]]**
Line 75: Line 75:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}}
  
-FIXME +===== 4. START navigace =====
-Zkontrolujte počáteční a koncový bod navigace+
-  * //start// - souřadnice jsou obvykle předvyplněny podle vaší GPS polohy. Lze je editovat nebo můžete zvolit uplně jinou polohu pomocí [[cz:manual:user_guide:tools:location|Voliče polohy]]. +
-  * //cíl// - souřadnice jsou předvyplněny podle vaší předchozí volby, lze je však upravit nebo můžete zvolit uplně jiný cíl\\ +
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace3.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace3.png?nolink |}}
  
-===Zobrazit více===+==== Pokročilá nastavení ==== 
 +Tlačítko **Zobrazit více** nabízí další možnosti:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace14.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace14.png?nolink |}}
-Tlačítko zobrazí další nastavení:+
   * **Mód navádění** - umožňuje si vybrat způsob navigace:   * **Mód navádění** - umožňuje si vybrat způsob navigace:
     * //Navigace// - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě     * //Navigace// - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě
     * //Navádění (s příkazy)// - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru     * //Navádění (s příkazy)// - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru
     * //Navádění (bez příkazů)// - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů     * //Navádění (bez příkazů)// - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů
-  * **Uložit trvale** - pokud zaškrtnete, můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou +  * **Uložit trvale** - pokud zaškrtnete, můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou.
-==== Průjezdní body ====+
  
- 
-{{:manual:user_guide:ic_more_ver_black.png?nolink&30|}} sub menu: 
-  * //Změna pořadí// - tímto způsobem lze změnit pořadí bodů v trase - zaškrtnutím aktivujete ikony u bodů, za které lze pak vertikálně táhnout 
-  * //[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení]]// - odkaz do obecného nastavení navigace 
-**Když je vše správně nastaveno, klepněte na modré tlačítko{{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}pro START NAVIGACE.** 
 ==== Historie tras pro navigaci ==== ==== Historie tras pro navigaci ====
 Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce **Naposledy použité**. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.\\  Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce **Naposledy použité**. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.\\ 
Line 101: Line 93:
  
 Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko {{:manual:user_guide:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}. Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko {{:manual:user_guide:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}.
-===== Navigace k bodu ze Správce dat ===== 
-  * Vyberte bod ze [[cz:manual:user_guide:points:management#spravce_dat|Správce dat]]\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace4.png?nolink |}} 
-  * Klepněte na bod a zobrazte [[cz:manual:user_guide:points:management#okno_detailu_bodu|okno detailu bodu]] 
-  * Klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}} ve spodní liště a zvolte **Navigovat do** 
-  * následujte instrukce - viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#navigacni_profil|výše >>]] 
- 
-===== Navigace k bodu na mapě ===== 
- 
- 
-<WRAP center round tip > 
-===== Navigace offline ===== 
-Pokud potřebujete být navigováni bez přístupu k internetu, stáhněte a nainstalujte si spolupracující aplikaci zdarma - . Pomocí ní si stáhnete offline routovací data oblasti, kterou právě používáte a pak nastavíte BRouter jako výchozí routovací službu v .  
-</WRAP> 
cz/manual/user_guide/functions/navigation/point-to-point.txt · Last modified: 2019/11/28 09:00 (external edit)