User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2018/01/11 11:44]
mstupka [2. Přidejte průjezdní body]
cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point [2019/11/28 10:00]
mstupka [Online navigace]
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_directions_alt.png}} {{ :manual:user_guide:ic_directions_alt.png}}
-====== Navigace z bodu do bodu ====== +====== Navigovat do... ====== 
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací.  Standardní hlasová navigace, jak ji znáte z auta nebo jiných aplikací. 
Line 8: Line 8:
 ==== Přímo na mapě ==== ==== Přímo na mapě ====
 Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob. Nejjednodušší a nejrychlejší (a také nejméně přesný) způsob.
-  - podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat +  - **podržte prst na displeji s mapou na místě, kam chcete navigovat** 
-  - vyskočí okno, klepněte na ">" a vyberte **Navigovat do**\\ gif+  - vyskočí okno, klepněte na ">" a vyberte **Navigovat do**\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace23.gif?nolink |}}
  
 ==== Další možnosti určení polohy ==== ==== Další možnosti určení polohy ====
 Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte **[[cz:manual:user_guide:tools:location|volič pozice]]** Pokud potřebujete přesnou nebo speciální definici polohy cíle vaší trasy, využijte **[[cz:manual:user_guide:tools:location|volič pozice]]**
-  - klepněte na Menu > Další funkce > Navigovat do\\ gif+  - klepněte na //Menu > Další funkce > Navigovat do//\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace24.gif?nolink |}}
   - vyberte jednu z [[cz:manual:user_guide:tools:location|metod určení polohy]] cíle:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace8.png |}}   - vyberte jednu z [[cz:manual:user_guide:tools:location|metod určení polohy]] cíle:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace8.png |}}
 ==== Vlastní bod  ==== ==== Vlastní bod  ====
Line 30: Line 30:
   - spusťte funkci **Navigovat do** a klepněte na{{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&20|}}:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace9.png?nolink |}}   - spusťte funkci **Navigovat do** a klepněte na{{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&20|}}:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace9.png?nolink |}}
   - z následující nabídky vyberte **Vlastní umístění**:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace10.png?nolink |}}   - z následující nabídky vyberte **Vlastní umístění**:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace10.png?nolink |}}
-  - nastavte **ikonu** (volitelně) a **název** cíle (domov, práce, babička...) a klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&20|}} pro výběr metody stanovení polohy cíle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace11.png?nolink |}}+  - nastavte **ikonu** (volitelně) a **název** cíle (domov, práce, babička...) a klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}} pro výběr metody stanovení polohy cíle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace11.png?nolink |}}
   - **definujte polohu cíle** - ukažte jej na mapě, vyhledejte jeho adresu atd.:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace12.png?nolink |}}   - **definujte polohu cíle** - ukažte jej na mapě, vyhledejte jeho adresu atd.:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace12.png?nolink |}}
   - **potvrďte**. Váš cíl se objeví mezi ostatními metodami výběru polohy:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace13.png?nolink |}}   - **potvrďte**. Váš cíl se objeví mezi ostatními metodami výběru polohy:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace13.png?nolink |}}
Line 36: Line 36:
 **Příště, když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.** **Příště, když zase zapnete navigaci, jen vyberete svůj cíl z tabulky.**
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Počáteční bod trasy můžete také předefinovat, jen klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&20|}} vedle jeho názvu a vyberte způsob  určení jeho polohy.+**Počáteční bod trasy můžete také předefinovat, jen klepněte na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}} vedle jeho názvu a vyberte způsob  určení jeho polohy.**
 </WRAP> </WRAP>
 ===== 2. Přidejte průjezdní body ===== ===== 2. Přidejte průjezdní body =====
Line 43: Line 43:
   - vyberte si **metodu určení polohy** průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu...)   - vyberte si **metodu určení polohy** průjezdního bodu (polohu kurzoru, GPS, adresu...)
   - průjezdní body se řadí pod sebe **mezi počátečním a koncovým bodem** navigační trasy   - průjezdní body se řadí pod sebe **mezi počátečním a koncovým bodem** navigační trasy
-  - můžete snadno **změnit pořadí** průjezdních bodů jejich **tažením nahoru a dolů** po levé straně\\ OBR+  - můžete snadno **změnit pořadí** průjezdních bodů jejich **tažením nahoru a dolů** po levé straně\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace26.png?nolink |}}
   - můžete ještě **změnit názvy a polohy** průjezdních bodů (klep na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}) nebo je odstranit klepnutím na "x".   - můžete ještě **změnit názvy a polohy** průjezdních bodů (klep na {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}) nebo je odstranit klepnutím na "x".
 +<WRAP center round tip>
 +**Pokud potřebujete komplexněji naplánovat trasu, použijte raději [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovač trasy]]!**
 +</WRAP>
  
 +===== 3. Zvolte aktivitu nebo dopravní prostředek =====
 +Dalším krokem je **výběr sportovní aktivity nebo dopravního prostředku na trase** (tj. navigační profil). Možnosti výběru závisí na použité **routovací službě**.\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace27.png?nolink |}}
 +==== Online navigace ====
 +{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace21.png?nolink |}}
 +=== GraphHopper ===
 +{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace25.png?nolink |}}
 +GraphHopper nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'.
 +=== YOURS ===
 +Tato služba nemá žádné další nastavení.
 +==== BRouter - offline navigace ====
 +**Offline navigace a automatické kreslení trasy** je v Locusu dostupné díky spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**, která je **ZDARMA**:
 +  - nainstalujte aplikaci a stáhněte do ní routovací data - spusťte je ji samostatně a zvolte z nabídky **Downloader**
 +  - nastavte BRouter jako **výchozí** službu v **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]]**
  
-==== 2. Navigační profil ==== +=== Nastavení BRouteru === 
-Dalším krokem je výběr navigačního profilu, tj. vlastní aktivity nebo dopravního prostředku. Možnosti výběru závisí na použitém zdroji navigačních dat. Locus podporuje [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|několik zdrojů]]. MapQuest a BRouter nabízejí nejvíce možností nastavení profilu:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace21.png?nolink |}} +BRouter nabízí mnohem sofistikovanější možnosti nastavení navigačních profilů. Nejen, že můžete stanovit více podmínek pro výpočet trasy v jednotlivém profilu,
-=== Jak nastavit profily MapQuest === +
-{{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace17.png?nolink |}} +
-MapQuest nabízí pouze modifikaci profilu 'auto'+
-=== Jak nastavit profily BRouter === +
-Offline routovací služba BRouter nabízí mnohem sofistikovanější možnosti nastavení navigačních profilů. Nejen, že můžete stanovit více podmínek pro výpočet trasy v jednotlivém profilu,+
  
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace18.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace18.png?nolink |}}
Line 63: Line 74:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}}
  
-Zkontrolujte počáteční a koncový bod navigace+===== 4. START navigace =====
-  * //start// - souřadnice jsou obvykle předvyplněny podle vaší GPS polohy. Lze je editovat nebo můžete zvolit uplně jinou polohu pomocí [[cz:manual:user_guide:tools:location|Voliče polohy]]. +
-  * //cíl// - souřadnice jsou předvyplněny podle vaší předchozí volby, lze je však upravit nebo můžete zvolit uplně jiný cíl\\ +
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace3.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace3.png?nolink |}}
  
-===Zobrazit více===+==== Pokročilá nastavení ==== 
 +Tlačítko **Zobrazit více** nabízí další možnosti:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace14.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace14.png?nolink |}}
-Tlačítko zobrazí další nastavení:+
   * **Mód navádění** - umožňuje si vybrat způsob navigace:   * **Mód navádění** - umožňuje si vybrat způsob navigace:
     * //Navigace// - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě     * //Navigace// - plná hlasová navigace, na kterou jste zvyklí v autě
     * //Navádění (s příkazy)// - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru     * //Navádění (s příkazy)// - zjednodušený způsob s notifikacemi na změnu směru
     * //Navádění (bez příkazů)// - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů     * //Navádění (bez příkazů)// - nejjednodušší navádění bez navigačních pokynů
-  * **Uložit trvale** - pokud zaškrtnete, můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou +  * **Uložit trvale** - pokud zaškrtnete, můžete trasu navigace uložit do paměti pro další použití. Můžete pro ni vybrat složku nebo vytvořit novou.
-==== Průjezdní body ====+
  
- 
-{{:manual:user_guide:ic_more_ver_black.png?nolink&30|}} sub menu: 
-  * //Změna pořadí// - tímto způsobem lze změnit pořadí bodů v trase - zaškrtnutím aktivujete ikony u bodů, za které lze pak vertikálně táhnout 
-  * //[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení]]// - odkaz do obecného nastavení navigace 
-**Když je vše správně nastaveno, klepněte na modré tlačítko{{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}pro START NAVIGACE.** 
 ==== Historie tras pro navigaci ==== ==== Historie tras pro navigaci ====
 Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce **Naposledy použité**. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.\\  Seznam naposledy navigovaných tras najdete v záložce **Naposledy použité**. Klepněte na jednu z nich, vyberte mezi navigací a naváděním a odstartujte.\\ 
Line 88: Line 92:
  
 Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko {{:manual:user_guide:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}. Pokud chcete historii tras vymazat, klepněte na červené tlačítko {{:manual:user_guide:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}.
-===== Navigace k bodu ze Správce dat ===== 
-  * Vyberte bod ze [[cz:manual:user_guide:points:management#spravce_dat|Správce dat]]\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace4.png?nolink |}} 
-  * Klepněte na bod a zobrazte [[cz:manual:user_guide:points:management#okno_detailu_bodu|okno detailu bodu]] 
-  * Klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}} ve spodní liště a zvolte **Navigovat do** 
-  * následujte instrukce - viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#navigacni_profil|výše >>]] 
- 
-===== Navigace k bodu na mapě ===== 
- 
- 
-<WRAP center round tip > 
-===== Navigace offline ===== 
-Pokud potřebujete být navigováni bez přístupu k internetu, stáhněte a nainstalujte si spolupracující aplikaci zdarma - **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**. Pomocí ní si stáhnete offline routovací data oblasti, kterou právě používáte a pak nastavíte BRouter jako výchozí routovací službu v [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].  
-</WRAP> 
cz/manual/user_guide/functions/navigation/point-to-point.txt · Last modified: 2019/11/28 09:00 (external edit)