User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route [2019/06/28 15:34]
mstupka [Na mapě]
cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route [2019/06/28 15:42] (current)
mstupka
Line 15: Line 15:
   - zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}**Navigace/​navádění** > **Navigace**\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace28.gif?​nolink |}}   - zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}**Navigace/​navádění** > **Navigace**\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace28.gif?​nolink |}}
   - zaškrtněte **Navigovat z vybraného bodu**, pokud chcete být navigováni z nmísta, na které jste klepnuli. Jinak vás bude Locus navigovat z místa na trase, nejbližšího vaší aktuální poloze.   - zaškrtněte **Navigovat z vybraného bodu**, pokud chcete být navigováni z nmísta, na které jste klepnuli. Jinak vás bude Locus navigovat z místa na trase, nejbližšího vaší aktuální poloze.
-  -  + 
-<<​obr>>​+{{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace34.png?​nolink |}}
  
 Locus Map **automaticky vygeneruje navigační příkazy** podél trasy na místech s nejvýraznějšími změnami směru. Locus Map **automaticky vygeneruje navigační příkazy** podél trasy na místech s nejvýraznějšími změnami směru.
Line 22: Line 22:
 Pro spuštění navigace opačným směrem na trase zaškrtněte **Navigovat obráceně**:​ Pro spuštění navigace opačným směrem na trase zaškrtněte **Navigovat obráceně**:​
  
-<<​obr>>​+{{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace33.png?​nolink |}}
  
-<​WRAP ​info important>​+<​WRAP ​center round important>​
 Navigační příkazy vygenerované opačným směrem na trase nemusejí správně interpretovat dopravní situaci. **Důrazně doporučujeme používat pouze mimo silnice s provozem!** Navigační příkazy vygenerované opačným směrem na trase nemusejí správně interpretovat dopravní situaci. **Důrazně doporučujeme používat pouze mimo silnice s provozem!**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 30: Line 30:
   * **Na začátku trasy**\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace29.png?​nolink |}}   * **Na začátku trasy**\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace29.png?​nolink |}}
   * **Mimo začátek trasy**\\ V tomto případě Locus začne **navádět na nejbližší bod trasy**.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace30.png?​nolink |}}   * **Mimo začátek trasy**\\ V tomto případě Locus začne **navádět na nejbližší bod trasy**.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace30.png?​nolink |}}
-  * **Mimo začátek trasy - automatický přepočet**\\ Pokud máte nastaven **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​automaticky_prepocitat|automatický přepočet s prioritou trasy]]**, router **vypočítá ​trasu na start zvolené navigované ​trasy**.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace31.png?​nolink |}}\\ <WRAP center round important>​+  * **Mimo začátek trasy - automatický přepočet**\\ Pokud máte nastaven **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​automaticky_prepocitat|automatický přepočet s prioritou trasy]]**, router **vypočítá ​cestu k nejbližšímu bodu trasy**.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace31.png?​nolink |}}\\ <WRAP center round important>​
 **Automatický přepočet s prioritou bodu ignoruje vaši vybranou trasu a vypočítá trasu novou, vedoucí k nejbližšímu průjezdnímu bodu, popř. až do cíle.** **Automatický přepočet s prioritou bodu ignoruje vaši vybranou trasu a vypočítá trasu novou, vedoucí k nejbližšímu průjezdnímu bodu, popř. až do cíle.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/functions/navigation/along-route.txt · Last modified: 2019/06/28 15:42 by mstupka