User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route [2019/06/28 15:42]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route [2019/11/29 15:30] (current)
mstupka
Line 27: Line 27:
 Navigační příkazy vygenerované opačným směrem na trase nemusejí správně interpretovat dopravní situaci. **Důrazně doporučujeme používat pouze mimo silnice s provozem!** Navigační příkazy vygenerované opačným směrem na trase nemusejí správně interpretovat dopravní situaci. **Důrazně doporučujeme používat pouze mimo silnice s provozem!**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +==== Propojit s předvolbami ====
 +Pokud potřebujete **dočasně přenastavit Locus Map během navigace** (tj. posunout kurzor, zapnout rotaci mapy, permanentně zapnout displej atd.), vyberte si zde z vlastních **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​presets|předvoleb]]**:​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_naviset06.gif?​nolink |}}
 ===== 2. START navigace ===== ===== 2. START navigace =====
   * **Na začátku trasy**\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace29.png?​nolink |}}   * **Na začátku trasy**\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace29.png?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/functions/navigation/along-route.txt · Last modified: 2019/11/29 15:30 by mstupka