User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route

Navigace po trase


Narozdíl od navigace z bodu do bodu, kde je trasa vypočítána od startu do cíle routerem, Navigace podél trasy využívá zaznamenané, importované nebo plánované trasy uložené ve vaší vlastní databázi tras Locusu.

1. Vyberte trasu

Ze správce tras

 1. vyberte si trasu a klepněte na ni pro zobrazení okna s podrobnými informacemi >>
 2. klepněte na tlačítko ve spodní liště a vyberte Navigace

Na mapě

 1. najděte svou trasu na mapě a klepněte na ni
 2. klepněte na tlačítko “>” na popisku
 3. zvolte Navigace/navádění > Navigace

Locus Map automaticky vygeneruje navigační příkazy podél trasy na místech s nejvýraznějšími změnami směru.

Pokud chcete být navigováni opačným směrem, vytvořte kopii trasy a zatrhněte v dialogovém okně obě možnosti Změnit orientaci trasy a Vygenerovat příkazy.

2. START navigace

 • Na začátku trasy
 • Mimo začátek trasy
  V tomto případě Locus začne navádět na nejbližší bod trasy.
 • Mimo začátek trasy - automatický přepočet
  Pokud máte nastaven automatický přepočet s prioritou trasy, router vypočítá trasu na start zvolené navigované trasy.

  Automatický přepočet s prioritou bodu ignoruje vaši vybranou trasu a vypočítá trasu novou, vedoucí k nejbližšímu průjezdnímu bodu, popř. až do cíle.

cz/manual/user_guide/functions/navigation/along-route.txt · Last modified: 2018/01/12 16:30 by mstupka