User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation [2018/01/15 15:22]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation [2020/04/07 11:43] (current)
mstupka
Line 3: Line 3:
 ---- ----
 Locus Map nabízí dva základní druhy navigace: Locus Map nabízí dva základní druhy navigace:
-===== Navigovat do... =====+==== Navigovat do... ====
 Standardní **hlasová navigace z bodu A do bodu B** s trasou vypočítanou externí routovací službou (jinak též "​zdrojem navigačních dat"). Locus Map podporuje [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​zdroj_pro_vypocet|několik online routerů]] a můžete navigovat také pomocí [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point#​brouter_-_offline_navigace|offline služby]]. Routovací služba (zdroj navigačních dat) vypočítá trasu na základě zvoleného **navigačního profilu** (aktivity nebo dopravního prostředku) - auto, kolo, chůze atd. **V případě využití online zdroje je potřeba být připojen k internetu.** **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Více >>​]]** Standardní **hlasová navigace z bodu A do bodu B** s trasou vypočítanou externí routovací službou (jinak též "​zdrojem navigačních dat"). Locus Map podporuje [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​zdroj_pro_vypocet|několik online routerů]] a můžete navigovat také pomocí [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point#​brouter_-_offline_navigace|offline služby]]. Routovací služba (zdroj navigačních dat) vypočítá trasu na základě zvoleného **navigačního profilu** (aktivity nebo dopravního prostředku) - auto, kolo, chůze atd. **V případě využití online zdroje je potřeba být připojen k internetu.** **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Více >>​]]**
-===== Navigace po trase =====+==== Navigace po trase ====
 **Následuje uživatelem naplánovanou,​ nakreslenou nebo importovanou trasu**. Locus Map vygeneruje hlasové navigační příkazy **automaticky podle tvaru trasy**. **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|Více >>​]]** **Následuje uživatelem naplánovanou,​ nakreslenou nebo importovanou trasu**. Locus Map vygeneruje hlasové navigační příkazy **automaticky podle tvaru trasy**. **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|Více >>​]]**
  
Line 36: Line 36:
   * **posuvník hlasitosti a vypínač zvuku** - nastaví hlasitost hlasových navigačních pokynů, popř. vypne zvuk navigace   * **posuvník hlasitosti a vypínač zvuku** - nastaví hlasitost hlasových navigačních pokynů, popř. vypne zvuk navigace
  
-==== Nastavení ====+===== Nastavení ​=====
  
 Zde nastavíte zdroj navigačních dat, hlasové příkazy a mnoho dalšího. **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|Více >>​]]** Zde nastavíte zdroj navigačních dat, hlasové příkazy a mnoho dalšího. **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|Více >>​]]**
cz/manual/user_guide/functions/navigation.txt · Last modified: 2020/04/07 11:43 by mstupka