User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation [2018/01/10 16:17]
mstupka [Navigace po trase]
cz:manual:user_guide:functions:navigation [2018/01/15 15:22] (current)
mstupka
Line 36: Line 36:
   * **posuvník hlasitosti a vypínač zvuku** - nastaví hlasitost hlasových navigačních pokynů, popř. vypne zvuk navigace   * **posuvník hlasitosti a vypínač zvuku** - nastaví hlasitost hlasových navigačních pokynů, popř. vypne zvuk navigace
  
-===== Nastavení ​navigace =====+==== Nastavení ====
  
 Zde nastavíte zdroj navigačních dat, hlasové příkazy a mnoho dalšího. **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|Více >>​]]** Zde nastavíte zdroj navigačních dat, hlasové příkazy a mnoho dalšího. **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|Více >>​]]**
 +
 +===== Sjetí z trasy =====
 +Pokud jste z jakýchkoli okolností **nuceni opustit navigovanou trasu**, Locus nabízí několik způsobů, jak vás **navést zpět** na trasu (nebo do jejího cíle):
 +==== Navádění ====
 +Locus ukazuje **nejbližší bod trasy pomocí naváděcí linie**. Nad ní se zobrazuje také **vzdálenost** (je možné nastavit také další údaje, viz **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​nastaveni_navadeni|nastavení navádění]]**).\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace30.png?​nolink |}} 
 +==== Automatický přepočet s prioritou trasy ====
 +Vybraná routovací služba přepočítá trasu **zpět na nejbližší místo původní trasy**. Tuto možnost **doporučujeme pro [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|navigaci podél hotové trasy]]**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​navigace31.png?​nolink |}}\\ **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​automaticky_prepocitat|Více >>​]]**
 +==== Automatický přepočet s prioritou bodu ====
 +Vybraná routovací služba vytvoří **novou trasu, vedoucí do nejbližšího průjezdního bodu nebo do cíle původní trasy**. Tuto možnost **doporučujeme pro [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|navigaci z bodu A do bodu B]]**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigace32.gif?​nolink |}}\\ **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​automaticky_prepocitat|Více >>​]]**
 +==== Notifikace ====
 +Locus vás upozorní, pokud sjedete z navigované trasy - buďto **hlasově** (informuje o směru a vzdálenosti původní trasy), **zvukově, pípáním nebo vibrací**. [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Více >>]]
cz/manual/user_guide/functions/navigation.txt · Last modified: 2018/01/15 15:22 by mstupka