User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation [2018/01/10 16:17]
mstupka [Navigace po trase]
cz:manual:user_guide:functions:navigation [2020/04/07 11:43]
mstupka
Line 3: Line 3:
 ---- ----
 Locus Map nabízí dva základní druhy navigace: Locus Map nabízí dva základní druhy navigace:
-===== Navigovat do... =====+==== Navigovat do... ====
 Standardní **hlasová navigace z bodu A do bodu B** s trasou vypočítanou externí routovací službou (jinak též "zdrojem navigačních dat"). Locus Map podporuje [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#zdroj_pro_vypocet|několik online routerů]] a můžete navigovat také pomocí [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#brouter_-_offline_navigace|offline služby]]. Routovací služba (zdroj navigačních dat) vypočítá trasu na základě zvoleného **navigačního profilu** (aktivity nebo dopravního prostředku) - auto, kolo, chůze atd. **V případě využití online zdroje je potřeba být připojen k internetu.** **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Více >>]]** Standardní **hlasová navigace z bodu A do bodu B** s trasou vypočítanou externí routovací službou (jinak též "zdrojem navigačních dat"). Locus Map podporuje [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#zdroj_pro_vypocet|několik online routerů]] a můžete navigovat také pomocí [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point#brouter_-_offline_navigace|offline služby]]. Routovací služba (zdroj navigačních dat) vypočítá trasu na základě zvoleného **navigačního profilu** (aktivity nebo dopravního prostředku) - auto, kolo, chůze atd. **V případě využití online zdroje je potřeba být připojen k internetu.** **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Více >>]]**
-===== Navigace po trase =====+==== Navigace po trase ====
 **Následuje uživatelem naplánovanou, nakreslenou nebo importovanou trasu**. Locus Map vygeneruje hlasové navigační příkazy **automaticky podle tvaru trasy**. **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|Více >>]]** **Následuje uživatelem naplánovanou, nakreslenou nebo importovanou trasu**. Locus Map vygeneruje hlasové navigační příkazy **automaticky podle tvaru trasy**. **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|Více >>]]**
  
Line 36: Line 36:
   * **posuvník hlasitosti a vypínač zvuku** - nastaví hlasitost hlasových navigačních pokynů, popř. vypne zvuk navigace   * **posuvník hlasitosti a vypínač zvuku** - nastaví hlasitost hlasových navigačních pokynů, popř. vypne zvuk navigace
  
-===== Nastavení navigace =====+===== Nastavení =====
  
 Zde nastavíte zdroj navigačních dat, hlasové příkazy a mnoho dalšího. **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|Více >>]]** Zde nastavíte zdroj navigačních dat, hlasové příkazy a mnoho dalšího. **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|Více >>]]**
 +
 +===== Sjetí z trasy =====
 +Pokud jste z jakýchkoli okolností **nuceni opustit navigovanou trasu**, Locus nabízí několik způsobů, jak vás **navést zpět** na trasu (nebo do jejího cíle):
 +==== Navádění ====
 +Locus ukazuje **nejbližší bod trasy pomocí naváděcí linie**. Nad ní se zobrazuje také **vzdálenost** (je možné nastavit také další údaje, viz **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance#nastaveni_navadeni|nastavení navádění]]**).\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:navigace30.png?nolink |}} 
 +==== Automatický přepočet s prioritou trasy ====
 +Vybraná routovací služba přepočítá trasu **zpět na nejbližší místo původní trasy**. Tuto možnost **doporučujeme pro [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|navigaci podél hotové trasy]]**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:navigace31.png?nolink |}}\\ **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#automaticky_prepocitat|Více >>]]**
 +==== Automatický přepočet s prioritou bodu ====
 +Vybraná routovací služba vytvoří **novou trasu, vedoucí do nejbližšího průjezdního bodu nebo do cíle původní trasy**. Tuto možnost **doporučujeme pro [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|navigaci z bodu A do bodu B]]**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigace32.gif?nolink |}}\\ **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#automaticky_prepocitat|Více >>]]**
 +==== Notifikace ====
 +Locus vás upozorní, pokud sjedete z navigované trasy - buďto **hlasově** (informuje o směru a vzdálenosti původní trasy), **zvukově, pípáním nebo vibrací**. [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Více >>]]
cz/manual/user_guide/functions/navigation.txt · Last modified: 2020/04/07 11:43 by mstupka