User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation

Navigace


Locus Map nabízí dva základní druhy navigace:

Standardní hlasová navigace z bodu A do bodu B s trasou vypočítanou externí routovací službou (jinak též “zdrojem navigačních dat”). Locus Map podporuje několik online routerů a můžete navigovat také pomocí offline služby. Routovací služba (zdroj navigačních dat) vypočítá trasu na základě zvoleného navigačního profilu (aktivity nebo dopravního prostředku) - auto, kolo, chůze atd. V případě využití online zdroje je potřeba být připojen k internetu. Více >>

Následuje uživatelem naplánovanou, nakreslenou nebo importovanou trasu. Locus Map vygeneruje hlasové navigační příkazy automaticky podle tvaru trasy. Více >>


Ovládací panel

Sestává z indikátoru čísla silnice/názvu ulice (1), indikátoru tvaru a vzdálenosti následujících dvou odboček (2) a dvou volitelných políček (3,4), které mohou zobrazit:

 • Vzdálenost do cíle (3) (výchozí)
 • Čas do cíle(4) - (výchozí) odhad času jízdy, vypočítaný na základě dosavadní průměrné rychlosti
 • Cas příjezdu - odhad času příjezdu, vypočítaný na základě odsavadní průměrné rychlosti
 • Čas do příští křižovatky - odhadovaný čas do následující změny směru na křižovatce
 • Čas - aktuální čas telefonu nebo tabletu
 • Nadmořská výška - aktuální nadmořská výška uživatele, vypočítaná z GPS nebo barometru zařízení
 • Rychlost - aktuální okamžitá rychlost

V některých případech může být indikátor čísla silnice/názvu ulice prázdný - zdroj navigačních dat jej nemá v databázi.

Lze je zobrazit klepnutím na ukazatel tvaru a vzdálenosti křižovatky:

 • horní lišta obsahuje tlačítko k nastavení navigace
 • Detail trasy - zobrazuje okno s podrobnými informacemi
 • Itinerář - zobrazuje bodový seznam změn směru na trase
 • Přepočítat - ruční spuštění přepočítání trasy a indikátor zvoleného navigačního profilu. Klepnutím se přepočítá trasa ve zvoleném profilu. Podržením se zobrazí menu dalších dostupných profilů, ve kterých lze trasu přepočítat
 • Nejbližší bod - posune mapu na nejbližší trasový bod
 • Zvolte hlas - zobrazí výběr nainstalovaných hlasů a TTS
 • Tudy ne - na pozici mapového kurzoru vloží místo, kterému je potřeba se vyhnout
 • Konec navigace - zastaví navigaci a smaže vypočítanou trasu
 • posuvník hlasitosti a vypínač zvuku - nastaví hlasitost hlasových navigačních pokynů, popř. vypne zvuk navigace

Nastavení

Zde nastavíte zdroj navigačních dat, hlasové příkazy a mnoho dalšího. Více >>

Sjetí z trasy

Pokud jste z jakýchkoli okolností nuceni opustit navigovanou trasu, Locus nabízí několik způsobů, jak vás navést zpět na trasu (nebo do jejího cíle):

Locus ukazuje nejbližší bod trasy pomocí naváděcí linie. Nad ní se zobrazuje také vzdálenost (je možné nastavit také další údaje, viz nastavení navádění).

Automatický přepočet s prioritou trasy

Vybraná routovací služba přepočítá trasu zpět na nejbližší místo původní trasy. Tuto možnost doporučujeme pro navigaci podél hotové trasy:

Více >>

Automatický přepočet s prioritou bodu

Vybraná routovací služba vytvoří novou trasu, vedoucí do nejbližšího průjezdního bodu nebo do cíle původní trasy. Tuto možnost doporučujeme pro navigaci z bodu A do bodu B:

Více >>

Notifikace

Locus vás upozorní, pokud sjedete z navigované trasy - buďto hlasově (informuje o směru a vzdálenosti původní trasy), zvukově, pípáním nebo vibrací. Více >>

cz/manual/user_guide/functions/navigation.txt · Last modified: 2020/04/07 11:43 by mstupka