User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:measure

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:measure [2018/02/14 16:38]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:measure [2019/10/23 13:56]
mstupka
Line 17: Line 17:
 === Spojnice s GPS === === Spojnice s GPS ===
 Rychlé měření vzdálenosti mezi vaší **aktuální GPS polohou** a **jakýmkoli bodem na mapě**. Rychlé měření vzdálenosti mezi vaší **aktuální GPS polohou** a **jakýmkoli bodem na mapě**.
-  * aktivujte //​Nastavení > Mapy > Mapové objekty ​> Spojnice s GPS//+  * aktivujte //​Nastavení > Mapy > Pomocná grafika ​> Spojnice s GPS//
   * mezi vaší polohou a kurzorem se natahuje linie s údajem o vzdálenosti a azimutu\\ ​   * mezi vaší polohou a kurzorem se natahuje linie s údajem o vzdálenosti a azimutu\\ ​
 {{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure2.png?​nolink |}}  {{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure2.png?​nolink |}} 
cz/manual/user_guide/functions/measure.txt · Last modified: 2019/10/23 13:56 by mstupka