User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:live_tracking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2020/04/21 16:12]
mstupka [Automatický start]
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2020/04/21 16:21] (current)
mstupka [Live chat]
Line 119: Line 119:
 === Přepínání mezi skupinami === === Přepínání mezi skupinami ===
 Pokud live trackujete ve více skupinách najednou, můžete přepínat i mezi více live chaty:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking18.gif?nolink |}} Pokud live trackujete ve více skupinách najednou, můžete přepínat i mezi více live chaty:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking18.gif?nolink |}}
 +=== Notifikace ===
 +
 +Na příchozí vzkaz na chatu jste upozorněni **notifikací**. Mžete si vybrat mezi **pípáním, vlastním zvukem, vibrací** nebo jejich **kombinací**:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_livetracking22.gif?nolink |}}
 ===== Vlastní live tracking ===== ===== Vlastní live tracking =====
  
cz/manual/user_guide/functions/live_tracking.txt · Last modified: 2020/04/21 16:21 by mstupka