User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:live_tracking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2018/10/23 17:58]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2020/02/27 09:25] (current)
mstupka [Webové služby]
Line 149: Line 149:
   * Stav baterie   * Stav baterie
   * GSM signál   * GSM signál
-==== Webové služby ==== 
  
-Locus může zprostředkovat live tracking také pomocí vybraných webových služeb třetích stran - **[[http://​www.gpsies.com|GPSies.com]]** a experimentální služby **[[http://​locus.oldboys.at|C-ME]]**. 
-=== GPSies.com === 
- 
-  - před použitím této služby se do ní **registrujte**,​ **přihlaste** a jděte do její live trackingové části 
-  - jděte do //Discover > Live tracking// ​ a najděte svůj **Live Tracking PIN**  v okně **Instructions** 
-  - otevřete v Locusu **Custom live tracking** a klepněte na **GPSies** 
-  - dejte název nové konfiguraci nebo ponechejte "​GPSies"​ 
-  - klepněte na profil v seznamu a otevřete dialog nastavení 
-  - vložte své **uživatelské jméno GPSies** ​ a **GPSies Live Tracking PIN** v kolonkách "​hodnota"​ 
-  - volitelně můžete nastavit také notifikace 
-  - klepněte na zelené tlačítko **START** 
- 
-**Vaše aktuální pozice se začne zobrazovat na mapové obrazovce služby GPSies.com Live Tracking.** 
- 
-=== C-ME === 
- 
-[[http://​locus.oldboys.at|Testovací web]] jednoho z našich předních power userů. Princip nastavení C-ME live trackingu je stejná jako v případě GPSies kromě přihlašovacích údajů. Podrobné instrukce získáte v tomto [[http://​forum.locusmap.eu/​index.php?​topic=2061.msg13194#​msg13194|fóru >>]] 
cz/manual/user_guide/functions/live_tracking.txt · Last modified: 2020/02/27 09:25 by mstupka