User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:live_tracking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2018/10/23 16:40]
mstupka [Webové služby]
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2018/10/23 17:58] (current)
mstupka
Line 2: Line 2:
  
 ====== Live Tracking ====== ====== Live Tracking ======
-FIXME VE VÝSTAVBĚ FIXME+
 ---- ----
  
Line 18: Line 18:
 ===== Jak to spustit ===== ===== Jak to spustit =====
  
-  * jděte do **Menu > další funkce > Live Tracking**. Objeví se vstupní obrazovka průvodce:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking03.png?nolink |}} +  * jděte do **Menu > další funkce > Live Tracking**. Objeví se vstupní obrazovka průvodce:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_livetracking03.png?nolink |}} 
-  * zvolte, **s kým chcete průběžně sdílet svoji aktuální polohu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking04.png?nolink |}}+  * zvolte, **s kým chcete průběžně sdílet svoji aktuální polohu**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_livetracking04.png?nolink |}}
 ==== Sdílet se všemi ==== ==== Sdílet se všemi ====
 Vaše aktuální poloha se průběžně sdílí **veřejně** na stránce **[[http://​www.locusmap.eu/​live-tracking/​|Live Trackingu]]**,​ a také **se všemi ostatními uživateli Locusu**, kteří mají tuto službu právě **aktivní**. Vaše aktuální poloha se průběžně sdílí **veřejně** na stránce **[[http://​www.locusmap.eu/​live-tracking/​|Live Trackingu]]**,​ a také **se všemi ostatními uživateli Locusu**, kteří mají tuto službu právě **aktivní**.
  
-Vaše výchozí **ikona a jméno jsou předvyplněny** z vašeho profilu **Můj Locus**. Tzn., když jste se přihlásili pomocí Googlu, použije se váš Google avatar a uživatelské jméno. **Obojí lze změnit**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking05.png?nolink |}} +Vaše výchozí **ikona a jméno jsou předvyplněny** z vašeho profilu **Můj Locus**. Tzn., když jste se přihlásili pomocí Googlu, použije se váš Google avatar a uživatelské jméno. **Obojí lze změnit**:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_livetracking05.png?nolink |}} 
   * klepněte na modré **tlačítko startu** a Live Tracking se spustí.   * klepněte na modré **tlačítko startu** a Live Tracking se spustí.
   * že je **Live Tracking aktivní, poznáte podle ikonky ve stavové liště vašeho telefonu**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking06.png?​nolink |}}   * že je **Live Tracking aktivní, poznáte podle ikonky ve stavové liště vašeho telefonu**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking06.png?​nolink |}}
Line 30: Line 30:
 Vyberte si pro sdílení polohy v reálném čase určitou **předdefinovanou skupinu lidí**. **Nikdo jiný kromě nich vaši sdílenou polohu neuvidí.** Tyto skupiny tvoříte vy nebo někdo jiný (viz dále). Vyberte si pro sdílení polohy v reálném čase určitou **předdefinovanou skupinu lidí**. **Nikdo jiný kromě nich vaši sdílenou polohu neuvidí.** Tyto skupiny tvoříte vy nebo někdo jiný (viz dále).
  
-  * klepněte a rozbalte **nabídku vašich skupin**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking07.png?nolink |}} +  * klepněte a rozbalte **nabídku vašich skupin**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_livetracking07.png?nolink |}} 
-  * **klepněte na vybranou skupinu** a váš skupinový live tracking je nastaven:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking08.png?nolink |}} +  * **klepněte na vybranou skupinu** a váš skupinový live tracking je nastaven:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_livetracking08.png?nolink |}} 
-  * pokud se potřebujete **připojit do nové skupiny**, vložte zde její **přístupový klíč**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking09.gif?nolink |}}+  * pokud se potřebujete **připojit do nové skupiny**, vložte zde její **přístupový klíč**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_livetracking09.gif?nolink |}}
 ==== Sdílet s novou skupinou ==== ==== Sdílet s novou skupinou ====
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
 Nové skupiny uživatelů můžete tvořit pouze po předplacení služby **[[http://​link.locusmap.eu/?​link=https%3A%2F%2Fstore.locusmap.eu%2Fproducts%2F6007409243848704&​utm_source=manual&​utm_medium=livetracking_chapter|Live Tracking Premium]]**. Nové skupiny uživatelů můžete tvořit pouze po předplacení služby **[[http://​link.locusmap.eu/?​link=https%3A%2F%2Fstore.locusmap.eu%2Fproducts%2F6007409243848704&​utm_source=manual&​utm_medium=livetracking_chapter|Live Tracking Premium]]**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Pro vytvoření nové skupiny pro sdílení polohy v reálném čase zadejte její jméno. Vaše **nová skupina je hned přidána** do konfigurace a můžete začít trackovat:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​livetracking10.gif?nolink |}}+Pro vytvoření nové skupiny pro sdílení polohy v reálném čase zadejte její jméno. Vaše **nová skupina je hned přidána** do konfigurace a můžete začít trackovat:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_livetracking10.gif?nolink |}}
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
 Při skupinovém live trackingu můžete s ostatními komunikovat prostřednictvím **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​live_tracking#​live_chat|live chatu]]** - samozřejmě také v reálném čase! Při skupinovém live trackingu můžete s ostatními komunikovat prostřednictvím **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​live_tracking#​live_chat|live chatu]]** - samozřejmě také v reálném čase!
cz/manual/user_guide/functions/live_tracking.txt · Last modified: 2018/10/23 17:58 by mstupka