User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:live_tracking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2018/10/23 17:58]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:live_tracking [2020/04/21 16:21] (current)
mstupka [Live chat]
Line 53: Line 53:
 Live tracking lze používat v různých konfiguracích. Tyto se ukládají do **Profilů**, které můžete jednotlivě aktivovat při různých příležitostech. Live tracking lze používat v různých konfiguracích. Tyto se ukládají do **Profilů**, které můžete jednotlivě aktivovat při různých příležitostech.
    
-**Pro start live trackingu ve vybraném profilu**klepněte na zelené tlačítko se šipkou:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking11.gif?nolink |}}+**Pro START live trackingu ve vybraném profilu** klepněte na zelené tlačítko se šipkou:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking11.gif?nolink |}}
  
-**Pro ukončení live trackingu ve vybraném profilu**klepněte na červené tlačítko, jak již bylo zmíněno výše.+**Pro UKONČENÍ live trackingu ve vybraném profilu** klepněte na červené tlačítko, jak již bylo zmíněno výše. 
 +==== Automatický start ==== 
 +Live tracking ve vybraném profilu můžete spustit automaticky při startu Locusu: 
 +  * otevřete okno **nastavení live trackingu** z menu v horní liště 
 +  * **vyberte profil** a zavřete okno:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_livetracking21.gif?nolink |}} 
 +  * při dalším startu aplikace bude Live Tracking automaticky spuštěn ve vybraném profilu
 ==== Aktivní profil ==== ==== Aktivní profil ====
 Profil, který se právě používá pro sdílení polohy v reálném čase, je vysvícen červeně, ostatní neaktivní profily jsou šedé:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking17.png?nolink |}} Profil, který se právě používá pro sdílení polohy v reálném čase, je vysvícen červeně, ostatní neaktivní profily jsou šedé:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking17.png?nolink |}}
Line 114: Line 119:
 === Přepínání mezi skupinami === === Přepínání mezi skupinami ===
 Pokud live trackujete ve více skupinách najednou, můžete přepínat i mezi více live chaty:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking18.gif?nolink |}} Pokud live trackujete ve více skupinách najednou, můžete přepínat i mezi více live chaty:\\ {{ :manual:user_guide:functions:livetracking18.gif?nolink |}}
 +=== Notifikace ===
 +
 +Na příchozí vzkaz na chatu jste upozorněni **notifikací**. Mžete si vybrat mezi **pípáním, vlastním zvukem, vibrací** nebo jejich **kombinací**:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_livetracking22.gif?nolink |}}
 ===== Vlastní live tracking ===== ===== Vlastní live tracking =====
  
Line 149: Line 157:
   * Stav baterie   * Stav baterie
   * GSM signál   * GSM signál
-==== Webové služby ==== 
- 
-Locus může zprostředkovat live tracking také pomocí vybraných webových služeb třetích stran - **[[http://www.gpsies.com|GPSies.com]]** a experimentální služby **[[http://locus.oldboys.at|C-ME]]**. 
-=== GPSies.com === 
- 
-  - před použitím této služby se do ní **registrujte**, **přihlaste** a jděte do její live trackingové části 
-  - jděte do //Discover > Live tracking//  a najděte svůj **Live Tracking PIN**  v okně **Instructions** 
-  - otevřete v Locusu **Custom live tracking** a klepněte na **GPSies** 
-  - dejte název nové konfiguraci nebo ponechejte "GPSies" 
-  - klepněte na profil v seznamu a otevřete dialog nastavení 
-  - vložte své **uživatelské jméno GPSies**  a **GPSies Live Tracking PIN** v kolonkách "hodnota" 
-  - volitelně můžete nastavit také notifikace 
-  - klepněte na zelené tlačítko **START** 
- 
-**Vaše aktuální pozice se začne zobrazovat na mapové obrazovce služby GPSies.com Live Tracking.** 
- 
-=== C-ME === 
  
-[[http://locus.oldboys.at|Testovací web]] jednoho z našich předních power userů. Princip nastavení C-ME live trackingu je stejná jako v případě GPSies kromě přihlašovacích údajů. Podrobné instrukce získáte v tomto [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=2061.msg13194#msg13194|fóru >>]] 
cz/manual/user_guide/functions/live_tracking.1540310308.txt.gz · Last modified: 2018/10/23 17:58 by mstupka