User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:live_tracking

Live Tracking


Pomocí Locus Live Trackingu sdílíte svoji aktuální polohu průběžně v reálném čase.

Abyste mohli začít trackovat, je potřeba se registrovat a přihlásit do profilu Můj Locus.

Svoji polohu můžete sdílet třemi způsoby:

 • Sdílet se všemi - vaši polohu sdílíte s celým světem na stránce Live Trackingu, a také se všemi ostatními uživateli Locusu, kteří mají veřejný livetracking právě aktivní
 • Sdílet se skupinou - polohu sdílíte pouze s vybranou skupinou lidí
 • Vlastní live tracking - polohu sdílíte prostřednictvím vlastní definované služby nebo pomocí služeb třetích stran

V prvních dvou případech sdílíte vaši polohu, jméno nebo přezdívku, ikonu/avatar, aktuální rychlost, azimut, přesnost GPS a nadmořskou výšku:
Pokud jste v pohybu, na mapě se vykreslí trasa, kterou jste urazili za posledních 10 minut:

Jak to spustit

 • jděte do Menu > další funkce > Live Tracking. Objeví se vstupní obrazovka průvodce:
 • zvolte, s kým chcete průběžně sdílet svoji aktuální polohu:

Sdílet se všemi

Vaše aktuální poloha se průběžně sdílí veřejně na stránce Live Trackingu, a také se všemi ostatními uživateli Locusu, kteří mají tuto službu právě aktivní.

Vaše výchozí ikona a jméno jsou předvyplněny z vašeho profilu Můj Locus. Tzn., když jste se přihlásili pomocí Googlu, použije se váš Google avatar a uživatelské jméno. Obojí lze změnit:

 • klepněte na modré tlačítko startu a Live Tracking se spustí.
 • že je Live Tracking aktivní, poznáte podle ikonky ve stavové liště vašeho telefonu:

Sdílet se skupinou

Vyberte si pro sdílení polohy v reálném čase určitou předdefinovanou skupinu lidí. Nikdo jiný kromě nich vaši sdílenou polohu neuvidí. Tyto skupiny tvoříte vy nebo někdo jiný (viz dále).

 • klepněte a rozbalte nabídku vašich skupin:
 • klepněte na vybranou skupinu a váš skupinový live tracking je nastaven:
 • pokud se potřebujete připojit do nové skupiny, vložte zde její přístupový klíč:

Sdílet s novou skupinou

Nové skupiny uživatelů můžete tvořit pouze po předplacení služby Live Tracking Premium.

Pro vytvoření nové skupiny pro sdílení polohy v reálném čase zadejte její jméno. Vaše nová skupina je hned přidána do konfigurace a můžete začít trackovat:

Při skupinovém live trackingu můžete s ostatními komunikovat prostřednictvím live chatu - samozřejmě také v reálném čase!

Jak to zastavit

 • srolujte dolů systémovou lištu
 • rozbalte záložku Locus live trackingu
 • klepněte na tlačítko stop

NEBO

 • jděte do menu Locusu > další funkce > Live Tracking
 • klepněte na tlačítko stop v aktivním profilu

Profily

Live tracking lze používat v různých konfiguracích. Tyto se ukládají do Profilů, které můžete jednotlivě aktivovat při různých příležitostech.

Pro START live trackingu ve vybraném profilu klepněte na zelené tlačítko se šipkou:

Pro UKONČENÍ live trackingu ve vybraném profilu klepněte na červené tlačítko, jak již bylo zmíněno výše.

Automatický start

Live tracking ve vybraném profilu můžete spustit automaticky při startu Locusu:

 • otevřete okno nastavení live trackingu z menu v horní liště
 • vyberte profil a zavřete okno:
 • při dalším startu aplikace bude Live Tracking automaticky spuštěn ve vybraném profilu

Aktivní profil

Profil, který se právě používá pro sdílení polohy v reálném čase, je vysvícen červeně, ostatní neaktivní profily jsou šedé:

 1. propojené skupiny uživatel
 2. počet aktivních členů skupiny
 3. tlačítko live chatu
 4. tlačítko pro sdílení skupiny

Jak přidat profily

Pro přidání nového profilu klepněte na a následujte instrukce v průvodci >>.

Úpravy profilů

Pokud chcete profil upravit, klepněte na něj v seznamu:

 • přezdívka - takhle vás ostatní uvidí. Pokud jste se do Mojeho Locusu zalogovali pomocí Googlu nebo Facebooku, ikona a jméno jsou předvyplněny uživatelskými údaji z Googlu/FB. Obojí lze změnit.
 • můžete přidat vzkaz ostatním live trackerům. Text se objeví na popisku pod vaším jménem na vaší pozici.
 • frekvence aktualizace polohy - volitelné nastavení - čím kratší interval, tím přesnější je vaše sledování, ale o to více dat a baterie se spotřebuje
 • skupiny - seznam skupin uživatelů, se kterými je profil propojen. Pokud zde žádná skupina není, je profilveřejný. Klepnutím na křížek na štítku skupiny profil od skupiny odpojíte. Volbou “Spravovat” se dostanete k tvorbě, editaci a mazání jednotlivých skupin.
 • kladná odezva - zapněte, pokud chcete být akusticky upozorňováni na aktivitu live trackingu
 • záporná odezva - zapněte, pokud chcete být akusticky upozorněni, když live tracking přestane fungovat (ztráta GSM nebo GPS signálu)
 • zobrazit poslední sdílenou polohu - vaše ikona setrvá na mapě na poslední zaznamenané poloze po dalších 10 minut od vašeho ukončení live trackingu

Jak smazat profil

Pro odstranění profilu klepněte na v horní liště:

Správa skupin

Skupiny, ve kterých sdílíte svoji polohu v reálném čase pouze s vybranými uživateli, můžete vytvářet, editovat a mazat ve Správci skupin. Do něj se dostanete z otevřené konfigurace kteréhokoli live trackingového profilu:

Jak přidat profil do skupiny

 • otevřete Správce skupin
 • klepněte na vybranou skupinu
 • profil je s ní propojen:

Například v tomto případě je vaše poloha sdílena zároveň se dvěma nezávislými skupinami uživatelů.

Jak vytvořit novou skupinu

Tato možnost je dostupná pouze po předplacení služby Live Tracking Premium

 • klepněte na ve Správci skupin a vyberte Přidat vlastní:
 • změňte ikonu, vložte název a popis nové skupiny a klepněte na Přidat:
 • nová skupina se objeví v sekci Skupiny v konfiguraci profilu
 • otevřete znovu Správce skupin a akční menu nové skupiny
 • zvolte Sdílet
 • Locus vygeneruje přístupový klíč, který pošlete členům vaší nové live trackingové skupiny e-mailem, SMSkou atd. Ti se pomocí něj připojí ke skupině.

Jak se připojit ke skupině

Jsou dvě možnosti:

1) pomocí přímého odkazu, který Locus generuje zároveň s přístupovým klíčem a který obdržíte od správce skupiny. Po klepnutí na odkaz v mobilním zařízení s nainstalovaným Locusem aplikace rovnou otevře live tracking s danou skupinou.

2) otevřete Správce skupin > > Přidat pomocí klíče > vložte zaslaný přístupový klíč

Live chat

Uživatelé mohou v rámci skupiny komunikovat v reálném čase prostřednictvím live chatu. Do chatu vstoupíte přímo z hlavní mapové obrazovky:

nebo ze seznamu profilů:

Posílání polohy

Při chatování můžete kromě vzkazů posílat také polohy různých míst - souřadnice, body zájmu, kešky…. Stačí si vybrat pomocí voliče polohy.

Místo či bod pak můžete zobrazit na mapě, spustit k němu navigaci nebo navádění přímo z chatu:

Přepínání mezi skupinami

Pokud live trackujete ve více skupinách najednou, můžete přepínat i mezi více live chaty:

Notifikace

Na příchozí vzkaz na chatu jste upozorněni notifikací. Mžete si vybrat mezi pípáním, vlastním zvukem, vibrací nebo jejich kombinací:

Vlastní live tracking

Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.

Chcete spustit live tracking prostředictvím služby nezávislé na Locusu? Vyberte poslední možnost z úvodní nabídky:

Přidat nové...

Zde můžete nakonfigurovat všechny parametry live trackingu podle svého.

 • zadejte název vaší nové konfigurace
 • zobrazí se jako nový profil v seznamu
 • klepněte na něj a pokračujte v nastavení:

Hlavní parametry:

 • čas a vzdálenost aktualizace
 • požadovaná přesnost GPS
 • základní URL

Live tracking data:

 • Metody - POST nebo GET
 • Zem. šířka
 • Zem. délka
 • Nadm. výška
 • Rychlost
 • Přesnost
 • Směr pohybu
 • Čas
 • Textové pole
 • Stav baterie
 • GSM signál
cz/manual/user_guide/functions/live_tracking.txt · Last modified: 2020/04/21 16:21 by mstupka