User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings [2018/08/10 15:53] (current)
mstupka created
Line 1: Line 1:
 +{{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_guidance_alt.png|}}====== Nastavení navádění ======
  
 +----
 +
 +===== Body =====
 +
 +==== Panel navádění ====
 +nastavuje zobrazení ​  ​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​ovladaci_panel_navadeni_na_bod|přídavného panelu]] s informacemi o bodu, na který se navádí, o jeho vzdálenosti,​ směru apod.:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance:​settings_48.png?​nolink |}} Panel se ve výchozím nastavení zobrazuje.
 +==== Upozornění ====
 +Viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​upozorneni_pri_navadeni|upozornění při navádění >>]]
 +
 +===== Trasy =====
 +
 +==== Vzdálenost dalšího trasového bodu ====
 +zde se nastavuje vzdálenost v metrech od bodu, ve které Locus přepne navádění na další bod (routepoint).
 +==== Upozornění na odbočku ====
 +Nastavení typu signalizace nadcházející změny směru - pípnutí, zvuk nebo TTS.
 +==== Upozornění na sjetí z trasy ====
 +upozorní uživatele, že sjel z naváděné trasy. Klepnutím zobrazíte možnosti nastavení kritické vzdálenosti,​ četnosti opakování a nastavení zvuku upozornění. **Nastavení jsou stejná jako u  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings#​upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Navigace]]**.
 +==== Pokročilé nastavení ====
 +
 +    * **Striktní navádění po trase** - v závislosti na tvaru trasy Locus automaticky vybírá trackpointy,​ které jsou blíž než předdefinovaná vzdálenost. Tlačítko tuto automatizaci vypne a Locus navádí přesně bod po bodu podél linie trasy - vhodné např. pro plavbu.
 +    * **Frekvence upozornění** - stanoví přibližnou četnost upozornění na změnu směru na trase v rozmezí málo - středně - hodně
 +    * **Upozorňovat na každý trasový bod** - spustí kontinuální notifikaci přesného následování kurzu trasy. Používá se pouze u tras bez směrových waypointů, např. při plavbě, závěsném létání nebo jízdě na mořském kajaku.
 +===== Styl na mapě =====
 +==== Barva čáry/​textu ====
 +Zde nastavíte barvu vodící čáry (šipek) a textů (vzdálenost,​ azimut)
 +==== Šířka čáry ====
 +Mění šířku naváděcí čáry od 10% doo 1000% výchozí šířky.
 +==== Údaj nad naváděcí čarou ====
 +Určete parametr, který se bude zobrazovat nad naváděcí čarou:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance:​settings_49.png?​nolink |}}\\ Můžete vybrat vzdálenost,​ směr (azimut), čas do cíle, nadmořskou výšku nebo čas příjezdu/​čas do cíle
 +==== Údaj pod naváděcí čarou ====
 +Určete parametr, který se bude zobrazovat pod naváděcí čarou:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance:​settings_50.png?​nolink |}}\\ Výběr je stejný jako v předchozím případě.
cz/manual/user_guide/functions/guidance/settings.txt · Last modified: 2018/08/10 15:53 by mstupka