User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/08/10 15:54]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2019/02/06 14:37] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink|}}====== Navádění ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink|}}====== Navádění ======
- 
 ---- ----
-===== Co to je? ===== 
-Funkce **navádění** v Locusu přímo navádí na určený bod nebo podél vytyčené trasy. Narozdíl od navigace, navádění neposkytuje hlasové instrukce na rozcestích,​ ale ukazuje směr cíle, jeho vzdálenost vzdušnou čarou nebo odhadovaný čas jeho dosažení. Je tak vhodné především pro putování pěšky nebo na kole mimo silnice nebo ve špatně zmapovaných oblastech, zásadní využití má při **[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|geocachingu]]**. Je ale také vhodné pro "​exotičtější"​ sporty jako závěsné létání nebo yachting. 
- 
-Locus Map nabízí dva základní typy navádění:​ 
-  * **Navádění na bod** 
-  * **Navádění podél trasy** 
  
 ===== Navádění na bod ===== ===== Navádění na bod =====
-{{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_guidance_points.png?​nolink |}} +**Navádění na cíl napřímomimo cesty a pěšiny**. Použijte zejména při orientaci ve volném terénu.
-Tuto funkci lze spustit několika způsoby, záleží kde si vyberete bod k navádění:​ +
-==== Body ze správce dat ==== +
-  ​<wrap box>Menu > Body (nebo horní panel > Správce dat > Body) > složka s bodem</​wrap>​ +
-  ​klepněte na vybraný bod +
-  * klepněte na tlačítko Navigace ve spodní liště a vyberte {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}} **Navádět** +
-  * mezi vaší pozicí a naváděným bodem se natáhne přímkatvořená šipkami ve směru vašeho cíle +
-  * v horním levém rohu se objeví tlačítko navádění - klepnutím na něj zobrazíte detailní informace o bodu [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​okno_detailu_bodu|příslušné ovládací prvky]] +
-==== Body jako výsledek vyhledávání a body vybrané na mapě ==== +
-Výsledek vyhledávání bodových objektů se vždy zobrazí na mapě: +
-  * **vyberte bod** pro navádění +
-  * klepněte na něj a pak ještě jednou na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}}**šipky** na popisce bodu +
-  *  vyberte {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádět**+
  
-**Body zájmu v LoMapách** +Typicky se vyžívá při **[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|geocachingu]]** nebo navádění na **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​|uživatelské body zájmu]]** ​**[[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​body_zajmu_v_lomapach|body v LoMapách]]** (mimo tur. trasy - vyhlídky, vodopády atd.):​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points.png?nolink |}}
-  * přesuňte středový kurzor na některý z bodů zájmu LoMapy ​nebo na něj klepněte přímo +
-  * objeví se popisek, klepněte ​na šipku ​zvolte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}}Navádět+
  
-Místa pro navádění ​lze snadno vybrat ​**podržením prstu na mapě** na místě, kam chcete navádětOpět klepněte na šipku na popisce s adresou ​zvolte  ​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádět**.<WRAP round info>​Pokud se při podržení prstu na mapě nic neděje, povolte tuto funkci v //​Nastavení > Mapa - ovládání&​panely > Povolit hledání adresy//</​WRAP>​ +**Jak navádět? Vyberte cíl a spusťte ​navádění ​z akční nabídky.** 
-==== Ovládací panel navádění na bod ==== +==== Výběr cíle a start ==== 
-Když spustíéte navádění ​na bod, v horní části displeje se objeví nový ovládací panel. Zobrazuje informace o naváděném bodu, jeho vzdálenost a směr. V případě navádění ​na geocache jsou zde i další fakta jako obtížnost,​ terén a typ keše. Klepnutím na panel se dostanete do okna s detailem bodu nebo keše. Kontextové menu vpravo na panelu obsahuje následující:​ +=== Konkrétní bod na mapě === 
-  * //Detail bodu// - také otevře okno detailem bodu +  ​klepněte na bod (LoMap POIkešku...) 
-  * //Nápověda// - pro případ navádění ​na keš +  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} ​pak {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádět ​sem**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points2.gif?nolink |}} 
-  ​//Načíst všechny waypointy// - pro případ navádění na keš + 
-  * //​Navigovat ​do// - přepne do módu navigace ​vygeneruje trasu k bodu +=== Neurčené místo na mapě === 
-  * //Navádět(vyp)// - vypne navádění +  * podržte prst na daném místě na mapě 
-  ​//Kompas// - přepne do zobrazení a navádění pomocí [[cz:​manual:​user_guide:​tools:gps#kompas|kompasu]] +  * objeví se vyskakovací popisek (obvykle ​adresou místa) 
-  * //Skrýt// - zneviditelní bod na mapě+  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} a pak {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádět sem**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points3.gif?​nolink |}} 
 + 
 +=== Ze správce bodů === 
 + 
 +  * jděte ​do **Menu > Body > složka > klepněte na vybraný bod** otevřete obrazovku detailu ​bodu 
 +  * kepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} ve spodním panelu a zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádět ​sem**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:guidance_points4.gif?​nolink ​|}} 
 + 
 +==== Ovládání ==== 
 +=== Panel navádění na bod ===
 {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points2.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points2.png?​nolink |}}
-==== Upozornění při navádění ==== +Zobrazuje informace o bodujeho vzdálenost a směrípadě navádění na kešku jsou zde ještě informace o typu kešeobtížnosti terénu. Poklepem ​na panel otevřete obrazovku s detailem ​bodu.
-{{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_guidance_points3.png?​nolink |}}  +
-Locus Map vás může upozornitkdyž dosáhnete definované vzdálenosti od bodu naváděUpozornění lze opakovat nebo dokonce zvyšovat jeho frekvenci s blížícím se bodem. +
-  * <wrap box>Menu > Nastavení > Navádění > Upozornění</​wrap>​ +
-  * esuňte spínač Upozornění do polohy **zapnuto** +
-  * vyberte způsob ​navádění+
-    * **Upozornit při vzdálenosti** - Locus upozorní jednou při dosažení určité vzdálenosti od bodu +
-    * **Opakované upozornění** - Locus upozorňuje opakovaně v nastavených intervalech +
-    * **Zvýšení frekvence při přiblížení** - Locus upozorňuje ​na blížící se bod pípáním se zvyšující se frekvencí +
-  * Nastavte vzdálenost od bodu, při které chcete být upozorněni (nebo interval opakovaného upozornění). Pokud vyberete první dvě varianty, aktivují se další nastavení:​ +
-  * **Nastavení zvuku** +
-    * //Vypnout// - všechny zvuky jsou vypnutyLocus upozorňuje pouze na displeji a vibrací +
-    * //​Pípnutí//​ - upozornění pípnutím, je možné nastavit počet pípnutí od 1 do 10 +
-    * //Vybrat zvuk// - vyberte si zvuk z paměti ​ašeho zařízení +
-    * //Převod textu na řeč// - hlasové upozornění na vzdálenost a směr naváděného ​bodu+
  
-Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení. +=== Panel menu === 
-  * **Nastavení vibrace** - je viditelné, pokud je zařízení vybaveno vibrátorem (hlavně mobilní telefony)\\ ​{{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_guidance_points4.png?nolink |}} +{{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points3.png?nolink |}}
-    * //Vypnout// - zařízení nevibruje při upozorněních +
-    * //Vzor// - nastavuje vibrační vzor za použití tří symbolů: '​.'​ pro 200 milisekund vibrace, '​-'​ pro 500 milisekund vibrace a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha. ​+
  
-Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu vašeho nastavení vibrace. +  ​//​Podrobnosti//​ - otevře obrazovku s podrobnými informacemi o bodu 
-==== Automatické přibližování mapy podle vzdálenosti od naváděného bodu ==== +  ​//​Nápověda//​ - aktivní, pokud se navádí na keš 
-Locus umí zoomovat mapu **automaticky podle vzdálenosti bodu**, ne který jste naváděni - čím blíže bod je, tím větší měřítko mapy se zobrazuje. Funkci lze zapnout v //Nastavení > Mapa pokročilé > Různé > zaškrtněte Povolit auto-zoom//​. ​+  * //Načíst všechny waypointy// - aktivní, pokud naváděná keš obsahuje dílčí waypointy 
 +  //Navigovat do// - vypočítá trasu do cíle a spustí hlasovou navigaci 
 +  ​//​Konec ​navádění// ukončí navádění 
 +  * //Kompas// - přepne do módu [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​gps#​kompas|kompasu]] 
 +  * //Skrýt// - zruší zobrazení bodu na mapě (netýká se LoMap bodů)
  
-<WRAP center round info +==== Upozornění na cíl ==== 
-Funkce primárně slouží k zoomování ​závislosti ​na aktuální rychlosti uživateleve vzdálenosti ​2 km od naváděného bodu se ovšem přepne do módu zoomování podle vzdálenosti. ​Funguje ​pouze při navádění na bod (nikoli podél trasy).+Locus umí upozornit na blížící se cíl několika způsoby: 
 + 
 +  * **jednorázově v určité vzdálenosti** od cíle navádění 
 +  * **opakovaně od určité vzdálenosti** od cíle 
 +  * **mění frekvenci upozornění** v závislosti na vzdálenosti od cíle - čím blíže, tím častěji a naopak 
 + 
 +=== Nastavení === 
 + 
 +  * jděte do **Menu ​Nastavení > Navádění > Upozornění** 
 +  * **zapněte upozornění** 
 +  * vyberte **typ upozornění** - jednorázové,​ opakované nebo zvyšování frekvence 
 +  * nastavte **vzdálenost** od cíle (nebo interval mezi signály), kde si přejete být upozorněni  
 +{{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points4.png?​nolink |}} 
 +První dvě možnosti mají další nastavení:​ 
 +  * **Nastavení zvuku** 
 +    * //Vypnout// - všechny zvuky jsou neaktivní, budete upozorněni pouze na displeji nebo vibrací 
 +    * //​Pípnutí//​ - nastavte počet (1-10) 
 +    * //Vybrat zvuk// - vyberte vlastní zvuk z úložiště v telefonu/​tabletu 
 +    * //Převod textu na řeč// - hlasové upozornění na vzdálenost a směr bodu. Stiskněte **Přehrát** pro kontrolu nastavení. 
 +  * **Nastavení vibrace** - aktivní pouze pokud zařízení obsahuje vibrátor (hlavně mobily) 
 +    * //Vypnout// - telefon nevibruje při upozorněních 
 +    * //Vzor// - nastaví vzorec vybračního upozornění pomocí symbolů: '​.'​ pro 200 milisekund vibrování'​-'​ pro 500 milisekund vibrace a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha. Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení. 
 +==== Automatické přiblížení mapy ==== 
 +Locus umí přibližovat mapu **automaticky podle vzdálenosti od naváděného bodu** - čím blíže jste cíli, tím větší měřítko ​se zobrazuje, takže vaše pozice i naváděný bod jsou zobrazeny na displeji:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points5.gif?​nolink |}} 
 + 
 +Tuto možnost lze aktivovat v **Nastavení > Ovládání > Hlavní obrazovka s mapou > Přiblížit mapu podle rychlosti**.  
 + 
 +<WRAP center round tip > 
 +Pokud je cíl ještě daleko, měřítko mapy se mění podle vaší aktuální rychlosti. Ve vzdálenosti 2000 m od cíle se automatika ​přepne do režimu ​vzdálenosti. ​Ten lze použít ​pouze při navádění na bod (nikoli podél trasy).
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +==== Automatické zapínání displeje ====
 +Je užitečné zapnout pro úsporu baterie. Displej se rozsvítí pouze při zvukovém upozornění na blížící se bod.
 +
 +Zapnete v **Nastavení > Ovládání > Displej > Nastavení zapínání displeje**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_points5.png?​nolink |}}
 +
 +----
 +
 ===== Navádění podél trasy ===== ===== Navádění podél trasy =====
-Technicky ​je navádění podél ​trasy naváděním na řetěz po sobě jdoucích ​bodů (trackpointů)Jste naváděni postupně od jednoho ke druhémucož je vhodné ​zejména ​ve volném terénu bez cest nebo při sportech jako plachtění nebo na mořském kajakuNicméně ​zde může Locus pomoci s orientací obrazovým, zvukovým ​vibračním alarmem, upozorňujícím na důležité změny směru. +Technicky ​jde o **navádění podél řetězce trasových ​bodů**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route.png?nolink |}}\\ Locus navádí na první trasový bodpak na druhý atd. Funkce ​je užitečná ​zejména ​u **lodních ​nebo leteckých sportů, ​při turistice ve volném terénu** apod., kde nejsou křovatky pro hlasovou navigaci.  
-  * <wrap box>Menu (nebo horní panel > Správce dat) > Trasy</​wrap>​ +==== Vyberte trasu spusťte navádění ==== 
-  * klepněte na trasu a zobrazte její detail +=== Na mapě === 
-  * spodní lišta > tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}Navigace/​navádění >{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}} Navádění (zaškrtněte "​Navádění zpět"pokud potřebujete navádět ​opačném směru) +  * klepněte na trasu na mapě 
-  * mezi vaší pozicí (nebo mezi kurzorem, pokud nemáte GPS fix) a počátečním bodem trasy se natáhne linie se šipkami a indikátorem vzdálenosti (lze [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​nastaveni_navadeni|nastavit]] i jiné hodnoty, např. azimut) +  * stiskněte {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} a z vyskakovacího menu vyberte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}**Navigace/Navádění** 
-  * body indikující změny směru (waypointy) se objeví na linii trasy +  * zvolte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádění** (zaškrtněte "​Navádění zpět" pokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route02.gif?​nolink ​|}}
-  * v horní části se zobrazí další lišta+
  
-<WRAP round tip +=== Ze správce tras === 
-Další způsobjak spustit navádění, je výběr trasy ímo na mapě, pokud je zobrazena, pak klepnout ​na šipku na vyskakovacím okně a vybrat Navigace/​navádění ​> Navádění. + 
-</WRAP> +  * jděte do hlavního **Menu ​Trasy** 
-  Locus Map bude v edstihu ​**upozorňovat ​na následující ​změnu směru** (pokud ​jej tak [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​trasy|nastavíte]]) zvukovým signálem ​zapnutím displeje (to se nastavuje [[cz:​manual:​user_guide:​settings:display|zde >>]]).+  * klepněte na vybranou složku s trasou a pak ještě na trasuaby se otevřela obrazovka s jejími podrobnostmi 
 +  * spodní panel > tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}Navigace/​Navádění >​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádění** (zaškrtněte "​Navádění zpět" pokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route06.gif?​nolink |}} 
 + 
 +==== Ovládání ==== 
 +=== Panel navádění po trase === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route03.png?​nolink |}} 
 +Aktivuje se i spuštění navádění. Má tři části: 
 +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}Akční menu 
 +  * dvě informační políčka 
 + 
 +=== Akční menu === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route04.png?​nolink |}} 
 +  * //​Informace//​ - zobrazí okno podrobností o trase 
 +  * //​Nejbližší bod// - začne navádět ​na nejbližší bod trasy (nemusí to být na její počáteční bod) 
 +  * //Další bod// - začne navádět na další nejbližší bod trasy 
 +  * //​Konec ​navádění// - ukončí navádění a skryje panel 
 + 
 +=== Informační pole === 
 +Obě jsou nastavitelnáPoklepem otevřete nabídku údajů, které zde můžete zobrazit:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route05.png?​nolink |}} 
 +    ​* ​//​Vzdálenost do cíle// (výchozí údaj) 
 +    //Čas k cíli// - odhad času na trase, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
 +    * //​Čas ​íjezdu// - odhadovaný čas příjezdu do cíle, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
 +    ​//Název dalšího waypointu// - zobrazuje názvy bodů na trase, pokud jsou jimi opatřeny 
 +    ​//​Vzdálenost k dalšímu bodu// 
 +    * //Čas k dalšímu bodu// - odhad, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
 +    * //Čas// - systémový čas mobilu/​tabletu 
 +    * //Nad. výška// - aktuální hodnota, vypočítaná z GPS nebo barometru 
 +    * //​Rychlost//​ - aktuální hodnota 
 + 
 +==== Nastavte upozornění na změny směru ==== 
 +Locus Map vás může **upozornit ​na změnu směru ​na naváděné trase**. Upozornění jsou generována automaticky v závislosti na **průběhu trasy** a neberou v potaz křižovatky. 
 +   * jděte do hlavního **Menu > Nastavení > Navádění > Upozornění na odbočku**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route07.png?​nolink |}} 
 +   * vyberte **typ zvuku** - pípnutí, vlastní zvuk nebo Převod textu na řeč (TTS). TTS je velmi jednoduchý  ​pokud potřebujete komplexnější příkazy, použijte hlasovou ​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|Navigation]]
 + 
 +==== Upozornění na sjetí z trasy ==== 
 +Locus Map umí také **upozornit,​ když sjedete z naváděné trasy**. Stačí nastavit **kritickou vzdálenost** ​**typ upozornění**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:guidance_route08.png?​nolink ​|}} 
 +  * jděte do **Menu ​Nastavení ​Navádění > Upozornění na sjetí z trasy** 
 +  * nastavte **vzdálenost** a (volitelněčas **opakování** alarmu 
 +  * vyberte **type upozornění**. TTS oznamuje vzdálenost a směr nejbližšího místa na trase. 
 +==== Automatické zapínání displeje ==== 
 +Užitečné v případě, že potřebujete šetřit energií. Displej se zapíná simultánně se zvukovým upozorněním na změnu směru.
  
 +Vše nastavíte v **Nastavení > Ovládání > Displej > Nastavení zapínání displeje**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route09.png?​nolink |}}
 +===== Další nastavení =====
 +Další možnosti nastavení Navádění najdete v **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance:​settings|Menu > Nastavení > Navádění]]**.
  
-==== Ovládací lišta navádění po trase ==== 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}**tlačítko Navádění**{{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_guidance_route.png?​nolink |}} 
-    * //​informace//​ - podrobné info o trase 
-    * //​nejbližší bod// - navádění na nejbližší bod (trackpoint) zvolené trasy vzhledem k aktuální GPS pozici nebo pozici kurzoru (pokud není GPS fix) - nemusí to být bod startu 
-    * //další bod// - navádění na nejbližší trackpoint vůči předchozímu 
-    * //Navádět (vyp)// - vypne navádění 
-  * **dvě volitelná pole** - klepnutím na ně rozbalíte nabídku proměnných,​ které mohou zobrazovat: 
-    * //​Vzdálenost do cíle// (výchozí) 
-    * //Čas k cíli// - odhadovaná doba, vypočítaná na základě dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Čas příjezdu//​ - odhadovaný čas příjezdu do cíle, vypočítaný na základě dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Název dalšího waypointu// - pokud jsou waypointy pojmenovány 
-    * //​Vzdálenost k dalšímu bodu// - vzdálenost k dalšímu bodu se změnou směru 
-    * //Čas k dalšímu bodu// - odhadovaný čas na základě dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Čas// - systémový čas zařízení 
-    * //Nad. výška// - aktuální nadmořská výška uživatele, vypočítaná podle GPS nebo barometru 
-    * //​Rychlost//​ - aktuální rychlost 
cz/manual/user_guide/functions/guidance.1533909260.txt.gz · Last modified: 2018/08/10 15:54 by mstupka