User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:data_import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2015/08/17 14:17]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2015/11/09 11:40] (current)
mstupka
Line 2: Line 2:
  
 ---- ----
-  * <wrap box>​Menu ​> Více > Import dat</​wrap> ​+  * <wrap box>Menu > Import dat</​wrap> ​
 **Import dat** se používá vždy, když je potřeba v Locusu pracovat s **trasami** a **body** z externích zdrojů - z internetu, z databází, aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - **body** nebo **trasy**. **Import dat** se používá vždy, když je potřeba v Locusu pracovat s **trasami** a **body** z externích zdrojů - z internetu, z databází, aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - **body** nebo **trasy**.
   * **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|více o importu bodů >>​]]**   * **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|více o importu bodů >>​]]**
cz/manual/user_guide/functions/data_import.txt · Last modified: 2015/11/09 11:40 by mstupka