User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:data_import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2015/11/09 11:40]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2019/10/01 18:24]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Import ​dat ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Import ======
  
 ---- ----
-  * <wrap box>Menu > Import dat</​wrap> ​ +===== Kdy použít import? ===== 
-**Import ​dat** se používá ​vždykdyž je potřeba ​v Locusu pracovat s **trasami** ​a **body** z externích zdrojů ​- z internetu, ​z databází, ​aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - **body** nebo **trasy**. +Import se využívá, ​pokud chcete ​v Locusu ​**pracovat s body a trasami ​ze zdrojů vně aplikace** - z internetu, ​jiných ​aplikací, ​doplňků atd. 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|více o importu bodů >>​]]** +
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import|více o importu tras >>​]]**+
  
-===== Správce souborů Locus Map ===== +===== 1. Spusťte import ​=====
-Při výběru funkce Import dat Locus otevře okno jednoduchého **správce souborů**, zobrazující tři záložky, kde je možné importovaný soubor vybrat. Importovatelné soubory jsou zobrazeny plnobarevně a lze na ně klikat, ostatní jsou zesvětlené a pasivní. <wrap info>​Více o podporovaných formátech souborů najdete v kapitolách o importu jednotlivých kategorií - bodů a tras.</​wrap>​+
  
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_import.png?​nolink|}} +  * **Menu > (další funkce) > Import**\\ ​{{ :cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_import3.png?​nolink |}} 
-  * **Místní ​soubor** - adresářová struktura úložiště vašeho ​mobilního ​zařízení. ​Importovatelná data se obvykle vyskytují v adresáři SDCARD+===== 2. Vyberte soubor ===== 
-  * **Dropbox** - adresářová struktura ​vaší schránky na Dropboxu +Otevře se správce souborů se záložkami zobrazujícími dostupná úložiště - **místní**,​ **[[http://​www.dropbox.com|Dropbox]]** (pokud je nainstalovaný),​ **Google Drive** (pokud je nainstalovaný) a záložka pro vložení odkazu na **vzdálený soubor**. **Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze na ně klepnout**:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_import.png?​nolink |}} 
-  * **Vzdálený soubor** - obsahuje ​políčko pro vložení URL odkazu na vzdálený soubor ​na internetu ​(Rapidshare,​ MegaMediafire atd.)+  * **Místní** - zobrazuje ​adresáře a soubory v paměti vašeho zařízení ​(interní i externí SD kartu) 
 +  * **Dropbox** - obsah vašeho DropboxuPři prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu
 +  * **Google Drive** - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive. 
 +  * **Vzdálený soubor** - políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, uloženého ​na internetu 
 +===== 3. Nastavte parametry a importujte ===== 
 +Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat bodytrasy nebo obojí najednou:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_import_gen.png?nolink |}}
  
-===== Okno importu =====+==== Body ==== 
 +  * **Výběr složky** - zvolte, kam importovat body. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku.  
 +  * **Spojit body s trasou** - vloží body do trasy a neimportuje je do oddělené složky 
 +  * **Odstranit ostatní body ve složce** - smaže obsah složky před importem nových bodů
  
-Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu upraví položky dialogového okna importu - import ​umí zpracovat jak body, tak trasy, nebo obě kategorie najednou. ​+<WRAP center round tip> 
 +**[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|Více o importu bodů >>​]]** 
 +</​WRAP>​ 
 +==== Trasy ====
  
-{{ cz:​manual:​user_guide:​functions:cz_import_gen.png?​nolink ​|}}+  * **Výběr složky** - zvolte, kam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku.  
 +  * **Odstranit ostatní trasy ve složce** - smaže obsah složky před importem nových tras 
 +  * **Použít styl zobrazení složky** - trasa převezme barvu, tlouštku čáry či vzor ze stylu složky, do které je importována 
 +<WRAP center round tip> 
 +**[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:import|Více o importu tras >>​]]** 
 +</​WRAP>​ 
 +==== Nastavení ====
  
-  * **[[manual:​user_guide:​points:​import#​import_dialog|Více o části okna, zabývající se body >>]]** +  * **Pouze zobrazit (neukládat)** - trasy jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru 
-  * **[[manual:​user_guide:​tracks:​import#​import_dialog|Více ​o části okna, zabývající se trasami >>]]**+  * **Po importu ukázat na mapě** - po ukončení importu zobrazí importované trasy na mapě 
 +  * **Aktualizovat nadm. výšku** - doplní nebo aktualizuje údaj nadmořských výškách trasy (pokud jsou dostupná offline výšková data) 
 +  * **Zrušit** - ukončí akci 
 +  * **Import** - potvrdí akci
  
-Po stisku tlačítka **Import** se importované body objeví ve zvolené složce ​v záložce ​**[[cz:​manual:​user_guide:​points:​management|Body]]**, respektive trasy v záložce ​**[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​management|Trasy]]**. Pokud jsme zaškrtli možnost //Po importu ukázat na mapě//, importovaná data se zobrazí i tam.+Po stisku tlačítka **Import** se importované body objeví ve zvolené složce ​ve **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​management|Správci bodů]]**, respektive trasy ve **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​management|Správci tras]]**. Pokud jsme zaškrtli možnost //Po importu ukázat na mapě//, importovaná data se zobrazí i tam.
cz/manual/user_guide/functions/data_import.txt · Last modified: 2019/10/01 18:24 by mstupka