User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:data_import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2015/08/17 14:17]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2019/10/01 18:24]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_import_alt.png?nolink|}}====== Import dat ======+{{ :manual:user_guide:ic_import_alt.png?nolink|}}====== Import ======
  
 ---- ----
-  * <wrap box>Menu > Více > Import dat</wrap>  +===== Kdy použít import? ===== 
-**Import dat** se používá vždykdyž je potřeba v Locusu pracovat s **trasami** a **body** z externích zdrojů - z internetu, z databází, aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - **body** nebo **trasy**. +Import se využívá, pokud chcete v Locusu **pracovat s body a trasami ze zdrojů vně aplikace** - z internetu, jiných aplikací, doplňků atd. 
-  * **[[cz:manual:user_guide:points:import|více o importu bodů >>]]** +
-  * **[[cz:manual:user_guide:tracks:import|více o importu tras >>]]**+
  
-===== Správce souborů Locus Map ===== +===== 1. Spusťte import =====
-Při výběru funkce Import dat Locus otevře okno jednoduchého **správce souborů**, zobrazující tři záložky, kde je možné importovaný soubor vybrat. Importovatelné soubory jsou zobrazeny plnobarevně a lze na ně klikat, ostatní jsou zesvětlené a pasivní. <wrap info>Více o podporovaných formátech souborů najdete v kapitolách o importu jednotlivých kategorií - bodů a tras.</wrap>+
  
-{{ cz:manual:user_guide:cz_import.png?nolink|}} +  * **Menu > (další funkce) > Import**\\ {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_import3.png?nolink |}} 
-  * **Místní soubor** - adresářová struktura úložiště vašeho mobilního zařízení. Importovatelná data se obvykle vyskytují v adresáři SDCARD+===== 2. Vyberte soubor ===== 
-  * **Dropbox** - adresářová struktura vaší schránky na Dropboxu +Otevře se správce souborů se záložkami zobrazujícími dostupná úložiště - **místní**, **[[http://www.dropbox.com|Dropbox]]** (pokud je nainstalovaný), **Google Drive** (pokud je nainstalovaný) a záložka pro vložení odkazu na **vzdálený soubor**. **Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze na ně klepnout**:\\ {{ cz:manual:user_guide:points:cz_import.png?nolink |}} 
-  * **Vzdálený soubor** - obsahuje políčko pro vložení URL odkazu na vzdálený soubor na internetu (Rapidshare, MegaMediafire atd.)+  * **Místní** - zobrazuje adresáře a soubory v paměti vašeho zařízení (interní i externí SD kartu) 
 +  * **Dropbox** - obsah vašeho DropboxuPři prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu
 +  * **Google Drive** - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive. 
 +  * **Vzdálený soubor** - políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, uloženého na internetu 
 +===== 3. Nastavte parametry a importujte ===== 
 +Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat bodytrasy nebo obojí najednou:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_import_gen.png?nolink |}}
  
-===== Okno importu =====+==== Body ==== 
 +  * **Výběr složky** - zvolte, kam importovat body. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku.  
 +  * **Spojit body s trasou** - vloží body do trasy a neimportuje je do oddělené složky 
 +  * **Odstranit ostatní body ve složce** - smaže obsah složky před importem nových bodů
  
-Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu upraví položky dialogového okna importu - import umí zpracovat jak body, tak trasy, nebo obě kategorie najednou. +<WRAP center round tip> 
 +**[[cz:manual:user_guide:points:import|Více o importu bodů >>]]** 
 +</WRAP> 
 +==== Trasy ====
  
-{{ cz:manual:user_guide:functions:cz_import_gen.png?nolink |}}+  * **Výběr složky** - zvolte, kam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku.  
 +  * **Odstranit ostatní trasy ve složce** - smaže obsah složky před importem nových tras 
 +  * **Použít styl zobrazení složky** - trasa převezme barvu, tlouštku čáry či vzor ze stylu složky, do které je importována 
 +<WRAP center round tip> 
 +**[[cz:manual:user_guide:tracks:import|Více o importu tras >>]]** 
 +</WRAP> 
 +==== Nastavení ====
  
-  * **[[manual:user_guide:points:import#import_dialog|Více o části okna, zabývající se body >>]]** +  * **Pouze zobrazit (neukládat)** - trasy jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru 
-  * **[[manual:user_guide:tracks:import#import_dialog|Více o části okna, zabývající se trasami >>]]**+  * **Po importu ukázat na mapě** - po ukončení importu zobrazí importované trasy na mapě 
 +  * **Aktualizovat nadm. výšku** - doplní nebo aktualizuje údaj nadmořských výškách trasy (pokud jsou dostupná offline výšková data) 
 +  * **Zrušit** - ukončí akci 
 +  * **Import** - potvrdí akci
  
-Po stisku tlačítka **Import** se importované body objeví ve zvolené složce v záložce **[[cz:manual:user_guide:points:management|Body]]**, respektive trasy v záložce **[[cz:manual:user_guide:tracks:management|Trasy]]**. Pokud jsme zaškrtli možnost //Po importu ukázat na mapě//, importovaná data se zobrazí i tam.+Po stisku tlačítka **Import** se importované body objeví ve zvolené složce ve **[[cz:manual:user_guide:points:management|Správci bodů]]**, respektive trasy ve **[[cz:manual:user_guide:tracks:management|Správci tras]]**. Pokud jsme zaškrtli možnost //Po importu ukázat na mapě//, importovaná data se zobrazí i tam.
cz/manual/user_guide/functions/data_import.txt · Last modified: 2019/10/01 18:24 by mstupka