User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:data_import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2015/08/17 14:10]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2019/10/01 18:24]
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//​ +{{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Import ======
- +
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Import ​dat ======+
  
 ---- ----
-  * <wrap box>Menu > Více > Import dat</​wrap> ​ +===== Kdy použít import? ===== 
-**Import ​dat** se používá ​vždykdyž je potřeba ​v Locusu pracovat s **trasami** ​a **body** z externích zdrojů ​- z internetu, ​z databází, ​aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - **body** nebo **trasy**+Import se využívá, ​pokud chcete ​v Locusu ​**pracovat s body a trasami ​ze zdrojů vně aplikace** - z internetu, ​jiných ​aplikací, ​doplňků atd.  
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|více o importu bodů >>​]]** + 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import|více o importu tras >>​]]**+===== 1. Spusťte ​import ​=====
  
-===== Správce ​souborů Locus Map ===== +  * **Menu > (další funkce) > Import**\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_import3.png?​nolink |}} 
-Při výběru funkce Import dat Locus otevře okno jednoduchého **správce souborů**, ​zobrazující tři záložkykde je možné importovaný ​soubor ​vybratImportovatelné ​soubory jsou zobrazeny ​plnobarevně ​a lze na ně klikat, ostatní jsou zesvětlené ​pasivní<wrap info>​Více o podporovaných formátech ​souborů najdete v kapitolách o importu jednotlivých kategorií ​bodů tras.</​wrap>​+===== 2. Vyberte ​soubor ===== 
 +Otevře se správce souborů ​se záložkami zobrazujícími dostupná úložiště - **místní**, **[[http://​www.dropbox.com|Dropbox]]** (pokud je nainstalovaný)**Google Drive** (pokud ​je nainstalovaný) a záložka pro vložení odkazu na **vzdálený ​soubor****Podporované ​soubory jsou zobrazeny ​plnou barvou ​a lze na ně klepnout**:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_import.png?​nolink |}} 
 +  * **Místní** - zobrazuje adresáře ​soubory v paměti vašeho zařízení (interní i externí SD kartu) 
 +  * **Dropbox** - obsah vašeho DropboxuPři prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu. 
 +  * **Google Drive** - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive. 
 +  * **Vzdálený ​soubor** políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, uloženého na internetu 
 +===== 3. Nastavte parametry ​importujte ===== 
 +Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat body, trasy nebo obojí najednou:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_import_gen.png?nolink |}}
  
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_import.png?​nolink&​ |}} +==== Body ==== 
-  * **Místní soubor** - adresářová struktura úložiště vašeho mobilního zařízeníImportovatelná data se obvykle vyskytují v adresáři SDCARD+  * **Výběr složky** - zvolte, kam importovat bodyPřímo z nabídky lze vytvořit ​novou složku.  
-  * **Dropbox** - adresářová struktura vaší schránky na Dropboxu +  * **Spojit body s trasou** - vloží body do trasy a neimportuje je do oddělené složky 
-  * **Vzdálený soubor** - obsahuje políčko pro vložení URL odkazu na vzdálený soubor na internetu (Rapidshare,​ Mega, Mediafire atd.)+  * **Odstranit ostatní body ve složce** - smaže obsah složky před importem nových bodů
  
-===== Okno importu =====+<WRAP center round tip> 
 +**[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|Více o importu bodů >>​]]** 
 +</​WRAP>​ 
 +==== Trasy ====
  
-Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu upraví položky dialogového okna importu ​import umí zpracovat jak bodytak trasy, ​nebo obě kategorie najednou. ​+  * **Výběr složky** zvoltekam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku.  
 +  * **Odstranit ostatní ​trasy ve složce** - smaže obsah složky před importem nových tras 
 +  * **Použít styl zobrazení složky** - trasa převezme barvutlouštku čáry či vzor ze stylu složky, do které je importována 
 +<WRAP center round tip> 
 +**[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import|Více o importu tras >>​]]** 
 +</​WRAP>​ 
 +==== Nastavení ====
  
-{{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_import_gen.png?nolink |}}+  * **Pouze zobrazit (neukládat)** - trasy jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru 
 +  * **Po importu ukázat na mapě** - po ukončení importu zobrazí importované trasy na mapě 
 +  * **Aktualizovat nadmvýšku** - doplní nebo aktualizuje údaj o nadmořských výškách trasy (pokud jsou dostupná offline výšková data) 
 +  * **Zrušit** - ukončí akci 
 +  * **Import** - potvrdí akci
  
-  ​* **[[manual:​user_guide:​points:​import#​import_dialog|Více o části okna, zabývající se body >>]]** +Po stisku tlačítka ​**Import** se importované body objeví ve zvolené složce ve **[[cz:manual:​user_guide:​points:​management|Správci bodů]]**, respektive trasy ve **[[cz:manual:​user_guide:​tracks:​management|Správci tras]]**. Pokud jsme zaškrtli možnost //Po importu ukázat na mapě//, importovaná data se zobrazí i tam.
-  * **[[manual:​user_guide:​tracks:​import#​import_dialog|Více o části okna, zabývající se trasami >>]]**+
cz/manual/user_guide/functions/data_import.txt · Last modified: 2019/10/01 18:24 by mstupka