User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:data_import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2015/08/17 14:10]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:data_import [2015/11/09 11:40]
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Import dat ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Import dat ======
  
 ---- ----
-  * <wrap box>​Menu ​> Více > Import dat</​wrap> ​+  * <wrap box>Menu > Import dat</​wrap> ​
 **Import dat** se používá vždy, když je potřeba v Locusu pracovat s **trasami** a **body** z externích zdrojů - z internetu, z databází, aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - **body** nebo **trasy**. **Import dat** se používá vždy, když je potřeba v Locusu pracovat s **trasami** a **body** z externích zdrojů - z internetu, z databází, aplikací, doplňků atd. Toto tlačítko je všeobecným přístupem k importu, jinak je mnoho míst, odkud lze import spustit, záleží na obsahu, který chcete importovat - **body** nebo **trasy**.
   * **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|více o importu bodů >>​]]**   * **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|více o importu bodů >>​]]**
Line 25: Line 23:
   * **[[manual:​user_guide:​points:​import#​import_dialog|Více o části okna, zabývající se body >>​]]**   * **[[manual:​user_guide:​points:​import#​import_dialog|Více o části okna, zabývající se body >>​]]**
   * **[[manual:​user_guide:​tracks:​import#​import_dialog|Více o části okna, zabývající se trasami >>​]]**   * **[[manual:​user_guide:​tracks:​import#​import_dialog|Více o části okna, zabývající se trasami >>​]]**
 +
 +Po stisku tlačítka **Import** se importované body objeví ve zvolené složce v záložce **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​management|Body]]**,​ respektive trasy v záložce **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​management|Trasy]]**. Pokud jsme zaškrtli možnost //Po importu ukázat na mapě//, importovaná data se zobrazí i tam.
cz/manual/user_guide/functions/data_import.txt · Last modified: 2019/10/01 18:24 by mstupka