User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:data_import

Import


Kdy použít import?

Import se využívá, pokud chcete v Locusu pracovat s body a trasami ze zdrojů vně aplikace - z internetu, jiných aplikací, z doplňků atd.

1. Spusťte import

 • Menu > (další funkce) > Import

2. Vyberte soubor

Otevře se správce souborů se záložkami zobrazujícími dostupná úložiště - místní, Dropbox (pokud je nainstalovaný), Google Drive (pokud je nainstalovaný) a záložka pro vložení odkazu na vzdálený soubor. Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze na ně klepnout:

 • Místní - zobrazuje adresáře a soubory v paměti vašeho zařízení (interní i externí SD kartu)
 • Dropbox - obsah vašeho Dropboxu. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu.
 • Google Drive - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive.
 • Vzdálený soubor - políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, uloženého na internetu

3. Nastavte parametry a importujte

Po výběru souboru jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat body, trasy nebo obojí najednou:

Body

 • Výběr složky - zvolte, kam importovat body. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku.
 • Spojit body s trasou - vloží body do trasy a neimportuje je do oddělené složky
 • Odstranit ostatní body ve složce - smaže obsah složky před importem nových bodů

Trasy

 • Výběr složky - zvolte, kam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku.
 • Odstranit ostatní trasy ve složce - smaže obsah složky před importem nových tras
 • Použít styl zobrazení složky - trasa převezme barvu, tlouštku čáry či vzor ze stylu složky, do které je importována

Nastavení

 • Pouze zobrazit (neukládat) - trasy jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru
 • Po importu ukázat na mapě - po ukončení importu zobrazí importované trasy na mapě
 • Aktualizovat nadm. výšku - doplní nebo aktualizuje údaj o nadmořských výškách trasy (pokud jsou dostupná offline výšková data)
 • Zrušit - ukončí akci
 • Import - potvrdí akci

Po stisku tlačítka Import se importované body objeví ve zvolené složce ve Správci bodů, respektive trasy ve Správci tras. Pokud jsme zaškrtli možnost Po importu ukázat na mapě, importovaná data se zobrazí i tam.

cz/manual/user_guide/functions/data_import.txt · Last modified: 2019/10/01 18:24 by mstupka