User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/08/31 10:59]
mstupka [Instalace]
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/10/30 12:35] (current)
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}}====== Doplněk SmartWach2 ======+{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}} 
 +====== Locus Map SmartWatch2 ======
 //(vývoj ukončen)// //(vývoj ukončen)//
 ---- ----
Line 13: Line 14:
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
   * <WRAP center round download>   * <WRAP center round download>
-**{{:manual:user_guide:add-ons:addonsmartwatch2_4_1.3_release.apk|Stáhněte si instalační balíček>>}}** do vašeho mobilního telefonu.</WRAP>+**{{:manual:user_guide:add-ons:addonsmartwatch2_4_1.3_release.apk|Stáhněte si instalační balíček}}** do vašeho mobilního telefonu.</WRAP>
   * klepněte na stažený soubor APK a **instalujte**. Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu povoleno instalovat aplikace i z jiných zdrojů než Google Play Store.   * klepněte na stažený soubor APK a **instalujte**. Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu povoleno instalovat aplikace i z jiných zdrojů než Google Play Store.
cz/manual/user_guide/add-ons/smartwatch2.1535705981.txt.gz · Last modified: 2018/08/31 10:59 by mstupka