User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2015/11/16 14:18]
mstupka [Instalace]
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/10/30 12:35] (current)
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}}====== Doplněk SmartWach2 ====== +{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}} 
 +====== Locus Map SmartWatch2 ====== 
 +//(vývoj ukončen)//
 ---- ----
 ===== Info ===== ===== Info =====
Line 8: Line 9:
     * navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem     * navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem
 {{ :manual:user_guide:add-ons:sony-screenshot3.jpg?nolink |}} {{ :manual:user_guide:add-ons:sony-screenshot3.jpg?nolink |}}
 +<WRAP center round important>
 +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//.
 +</WRAP>
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
-  * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asamm.locus.addon.smartwatch2|Google Play]]Spárované hodinky si stáhnou potřebná data přímo z telefonu přes bluetooth. +  * <WRAP center round download> 
 +**{{:manual:user_guide:add-ons:addonsmartwatch2_4_1.3_release.apk|Stáhněte si instalační balíček}}** do vašeho mobilního telefonu.</WRAP> 
 +  * klepněte na stažený soubor APK a **instalujte**Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu povoleno instalovat aplikace i z jiných zdrojů než Google Play Store.
cz/manual/user_guide/add-ons/smartwatch2.1447679908.txt.gz · Last modified: 2015/11/16 13:18 (external edit)