User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2015/11/16 12:09]
mstupka created
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/10/30 12:35] (current)
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// +{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}} 
- +====== Locus Map SmartWatch2 ====== 
-{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}}====== Doplněk SmartWach2 ====== +//(vývoj ukončen)//
 ---- ----
- +===== Info ===== 
-  * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asamm.locus.addon.smartwatch2|Google Play]] +  * Doplněk SmartWatch2 pro chytré hodinky Sony Smart Watch 2 funguje z principu jako externí monitor aplikace Locus Map, běžící v mobilu nebo tabletu. Umožňuje pohodlně ovládat některé ze základních funkcí Locusu:
-  * Doplněk SmartWatch2 pro chytré hodinky Sony Smart Watch 2 funguje z principu jako externí monitor aplikace Locus Map, běžící v mobilu nebo tabletu. Umožňuje pohodlně ovládat některé ze základních funkcí Locusu:+
     * start/stop/pauza záznamu trasy     * start/stop/pauza záznamu trasy
     * rychlé přepínání záznamových profilů     * rychlé přepínání záznamových profilů
     * navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem     * navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem
 {{ :manual:user_guide:add-ons:sony-screenshot3.jpg?nolink |}} {{ :manual:user_guide:add-ons:sony-screenshot3.jpg?nolink |}}
- +<WRAP center round important> 
- +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//. 
 +</WRAP> 
 +===== Instalace ===== 
 +  * <WRAP center round download> 
 +**{{:manual:user_guide:add-ons:addonsmartwatch2_4_1.3_release.apk|Stáhněte si instalační balíček}}** do vašeho mobilního telefonu.</WRAP> 
 +  * klepněte na stažený soubor APK a **instalujte**. Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu povoleno instalovat aplikace i z jiných zdrojů než Google Play Store.
cz/manual/user_guide/add-ons/smartwatch2.1447672158.txt.gz · Last modified: 2015/11/16 11:09 (external edit)