User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/10/30 12:35]
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/10/30 13:35]
mstupka [Locus Map SmartWach2]
Line 1: Line 1:
 +{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}} 
 +====== Locus Map SmartWatch2 ====== 
 +//(vývoj ukončen)// 
 +---- 
 +===== Info ===== 
 +  * Doplněk SmartWatch2 pro chytré hodinky Sony Smart Watch 2 - funguje z principu jako externí monitor aplikace Locus Map, běžící v mobilu nebo tabletu. Umožňuje pohodlně ovládat některé ze základních funkcí Locusu: 
 +    * start/stop/pauza záznamu trasy 
 +    * rychlé přepínání záznamových profilů 
 +    * navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem 
 +{{ :manual:user_guide:add-ons:sony-screenshot3.jpg?nolink |}} 
 +<WRAP center round important> 
 +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//
 +</WRAP> 
 +===== Instalace ===== 
 +  * <WRAP center round download> 
 +**{{:manual:user_guide:add-ons:addonsmartwatch2_4_1.3_release.apk|Stáhněte si instalační balíček}}** do vašeho mobilního telefonu.</WRAP> 
 +  * klepněte na stažený soubor APK a **instalujte**. Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu povoleno instalovat aplikace i z jiných zdrojů než Google Play Store.
cz/manual/user_guide/add-ons/smartwatch2.txt · Last modified: 2018/10/30 12:35 (external edit)