User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/10/30 12:35]
cz:manual:user_guide:add-ons:smartwatch2 [2018/10/30 13:35]
mstupka [Doplněk SmartWach2]
Line 1: Line 1:
 +{{ :manual:user_guide:smartwatch2.png?nolink|}} 
 +====== Locus Map SmartWach2 ====== 
 +//(vývoj ukončen)// 
 +---- 
 +===== Info ===== 
 +  * Doplněk SmartWatch2 pro chytré hodinky Sony Smart Watch 2 - funguje z principu jako externí monitor aplikace Locus Map, běžící v mobilu nebo tabletu. Umožňuje pohodlně ovládat některé ze základních funkcí Locusu: 
 +    * start/stop/pauza záznamu trasy 
 +    * rychlé přepínání záznamových profilů 
 +    * navádění na cíl přímo na displeji hodinek - možnost přepínání mezi mapou a kompasem 
 +{{ :manual:user_guide:add-ons:sony-screenshot3.jpg?nolink |}} 
 +<WRAP center round important> 
 +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//
 +</WRAP> 
 +===== Instalace ===== 
 +  * <WRAP center round download> 
 +**{{:manual:user_guide:add-ons:addonsmartwatch2_4_1.3_release.apk|Stáhněte si instalační balíček}}** do vašeho mobilního telefonu.</WRAP> 
 +  * klepněte na stažený soubor APK a **instalujte**. Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu povoleno instalovat aplikace i z jiných zdrojů než Google Play Store.
cz/manual/user_guide/add-ons/smartwatch2.txt · Last modified: 2018/10/30 12:35 (external edit)