User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:poipocket

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:add-ons:poipocket [2015/08/12 15:45] (current)
mstupka created
Line 1: Line 1:
 +{{ :​manual:​user_guide:​ic_co_app_poi_pocket.png?​nolink|}}====== POI Pocket ======
  
 +----
 +  * <wrap box>​autor:​ [[https://​play.google.com/​store/​apps/​developer?​id=Jan+La%C5%A1|Jan Laš]]</​wrap>​
 +  * stahujte z [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.las.poipocket|Google Play]]
 +
 +POI pocket je webová a mobilní aplikace, vytvořená pro plánování,​ sdílení a synchronizaci bodů zájmu (points of interest - POI). Webová verze nabízí pohodlné plánování a práci s body na "​velkém počítači",​ s mobilní aplikací máte své body vždy s sebou. Body ve vašem mobilu nebo tabletu lze snadno a rychle spravovat a exportovat do vaší autonavigace nebo mapových aplikací jako Locus Map.
 +
 +{{:​manual:​user_guide:​poipocket.png?​nolink|}}
 +
 +Podrobné infromace získáte zde: [[http://​www.POIpocket.com|www.POIpocket.com]]
cz/manual/user_guide/add-ons/poipocket.txt · Last modified: 2015/08/12 15:45 by mstupka