User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:poipocket

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:add-ons:poipocket [2015/08/12 15:45] (current)
mstupka created
Line 1: Line 1:
 +{{ :manual:user_guide:ic_co_app_poi_pocket.png?nolink|}}====== POI Pocket ======
  
 +----
 +  * <wrap box>autor: [[https://play.google.com/store/apps/developer?id=Jan+La%C5%A1|Jan Laš]]</wrap>
 +  * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.las.poipocket|Google Play]]
 +
 +POI pocket je webová a mobilní aplikace, vytvořená pro plánování, sdílení a synchronizaci bodů zájmu (points of interest - POI). Webová verze nabízí pohodlné plánování a práci s body na "velkém počítači", s mobilní aplikací máte své body vždy s sebou. Body ve vašem mobilu nebo tabletu lze snadno a rychle spravovat a exportovat do vaší autonavigace nebo mapových aplikací jako Locus Map.
 +
 +{{:manual:user_guide:poipocket.png?nolink|}}
 +
 +Podrobné infromace získáte zde: [[http://www.POIpocket.com|www.POIpocket.com]]
cz/manual/user_guide/add-ons/poipocket.txt · Last modified: 2015/08/12 15:45 by mstupka