User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:parcelinfo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:add-ons:parcelinfo [2015/08/12 14:50]
mstupka created
cz:manual:user_guide:add-ons:parcelinfo [2015/08/12 14:51] (current)
mstupka
Line 7: Line 7:
 Modul nabízí informace o katastrálních parcelách a jejich vyhledávání v rámci aplikace Locus Map. Modul nabízí informace o katastrálních parcelách a jejich vyhledávání v rámci aplikace Locus Map.
 Po instalaci přibydou v hlavním menu Locusu tyto funkce: Po instalaci přibydou v hlavním menu Locusu tyto funkce:
-"//Cadaster Info//", poskytující informace o parcelách na pozici středového kurzoru a "Search parcel", vyhledávající parcely na mapě. "Cadaster info" je dostupný také z kontextového menu. Funkce lze umístit do panelů funkcí pro rychlejší spuštění.+"//Cadaster Info//", poskytující informace o parcelách na pozici středového kurzoru a "//Search parcel//", vyhledávající parcely na mapě. "//Cadaster info//" je dostupný také z kontextového menu. Funkce lze umístit do panelů funkcí pro rychlejší spuštění.
cz/manual/user_guide/add-ons/parcelinfo.1439383845.txt.gz · Last modified: 2015/08/12 14:50 by mstupka