User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:munzee

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:munzee [2015/08/11 15:19]
mstupka created
cz:manual:user_guide:add-ons:munzee [2018/10/29 11:17] (current)
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_launcher_hdpi_72.png?nolink|}}====== Doplněk Munzee ======+{{ :manual:user_guide:ic_launcher_hdpi_72.png?nolink|}} 
 +====== Munzee pro Locus Map ======
  
 ---- ----
Line 5: Line 6:
   * **[[http://www.munzee.com|Munzee]]** je navigační hra nové generace. Podobně jako v geokešinku i zde hráči hledají podle GPS souřadnic, ovšem nikoliv krabičky s poklady, ale nálepky nebo štítky s unikátními QR kódy, zvané Munzees, které snímají svými chytrými telefony. Štítky mají různou hodnotu v bodech, které hráči sbírají a soutěží mezi sebou o největší počet. Tento doplněk umí zobrazit Munzees na mapě, jejich podrobnosti, detaily o hráčích a lze skrz něj lov Munzees komentovat.   * **[[http://www.munzee.com|Munzee]]** je navigační hra nové generace. Podobně jako v geokešinku i zde hráči hledají podle GPS souřadnic, ovšem nikoliv krabičky s poklady, ale nálepky nebo štítky s unikátními QR kódy, zvané Munzees, které snímají svými chytrými telefony. Štítky mají různou hodnotu v bodech, které hráči sbírají a soutěží mezi sebou o největší počet. Tento doplněk umí zobrazit Munzees na mapě, jejich podrobnosti, detaily o hráčích a lze skrz něj lov Munzees komentovat.
   * doplněk stáhnete na [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asamm.locus.addon.munzee|Google Play]]   * doplněk stáhnete na [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asamm.locus.addon.munzee|Google Play]]
-  * po instalaci jej spustíte z <wrap box>Menu > Více > Munzee (v sekci doplňků)</wrap> +  * po instalaci jej spustíte z <wrap box>Menu > Další funkce > Munzee (v sekci doplňků)</wrap> 
 +<WRAP center round important> 
 +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//
 +</WRAP>
 ===== Návod k použití ===== ===== Návod k použití =====
-  - klepněte na tlačítko Munzee button v <wrap box>Menu > Více> Munzee (v sekci doplňků)</wrap>+  - klepněte na tlačítko Munzee button v <wrap box>Menu > Další funkce > Munzee (v sekci doplňků)</wrap> nebo v levém **[[cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel|panelu akcí]]**
   - zadejte svůj [[http://www.munzee.com|Munzee.com]] login a povolte Locusu přístup do Munzee   - zadejte svůj [[http://www.munzee.com|Munzee.com]] login a povolte Locusu přístup do Munzee
   - zaškrtněte **zobrazit na mapě** a zavřete okno   - zaškrtněte **zobrazit na mapě** a zavřete okno
cz/manual/user_guide/add-ons/munzee.1439299165.txt.gz · Last modified: 2015/08/11 15:19 by mstupka