User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:munzee

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:munzee [2017/02/08 15:39]
mstupka
cz:manual:user_guide:add-ons:munzee [2018/10/29 11:17]
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_launcher_hdpi_72.png?nolink|}}====== Doplněk Munzee ====== 
  
----- 
-===== Co je Munzee? ===== 
-  * **[[http://www.munzee.com|Munzee]]** je navigační hra nové generace. Podobně jako v geokešinku i zde hráči hledají podle GPS souřadnic, ovšem nikoliv krabičky s poklady, ale nálepky nebo štítky s unikátními QR kódy, zvané Munzees, které snímají svými chytrými telefony. Štítky mají různou hodnotu v bodech, které hráči sbírají a soutěží mezi sebou o největší počet. Tento doplněk umí zobrazit Munzees na mapě, jejich podrobnosti, detaily o hráčích a lze skrz něj lov Munzees komentovat. 
-  * doplněk stáhnete na [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asamm.locus.addon.munzee|Google Play]] 
-  * po instalaci jej spustíte z <wrap box>Menu > Další funkce > Munzee (v sekci doplňků)</wrap> 
- 
-===== Návod k použití ===== 
-  - klepněte na tlačítko Munzee button v <wrap box>Menu > Další funkce > Munzee (v sekci doplňků)</wrap> nebo v levém **[[cz:manual:​user_guide:​mainscr_lpanel|panelu akcí]]** 
-  - zadejte svůj [[http://www.munzee.com|Munzee.com]] login a povolte Locusu přístup do Munzee 
-  - zaškrtněte **zobrazit na mapě** a zavřete okno 
-  - Munzees se zobrazují na mapě 
-  - klepnutím na {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} rozbalíte rychlou nabídku pro navigaci, navádění a kompas 
-{{ cz:manual:user_guide:add-ons:cz_munzee1.png?nolink |}} 
-===== Základní info ===== 
- 
-  * klepnutím na ikonu Munzee na mapě otevřete okno podrobností o daném štítku. Záložka **Základní info** zobrazuje souřadnice, počet sejmutí, datum umístění, jméno ownera a další informace 
-  * klepnutím na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_photo_alt.png?nolink&30|}} v levém dolním rohu zavoláte oficiální aplikaci Munzee, která **jako jediná umí Munzees sejmout a zalogovat**\\ \\ <WRAP round info>Pokud ji ještě nemáte nainstalovanou, budete přesměrováni na příslušnou stránku [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.munzee.android.client|Google Play]] kvůli instalaci. Sejmutí Munzees není bez oficiální aplikace bohužel možné.</WRAP> 
-  * další tlačítka mají stejné funkce jako u [[cz:manual:user_guide:points|běžných bodů]] 
-{{ cz:manual:user_guide:add-ons:cz_munzee2.png?nolink |}} 
-===== Logy ===== 
- 
-  * záložka **Logy** zobrazuje zápisy o sejmutí Munzee. Poklepem na konkrétní log otevřete menu nabízející náhled profilu logujícího uživatele a poslání vzkazu přes web Munzee.com 
-  * klepnutí na {{:manual:user_guide:ic_log_alt.png?nolink&30|}} přidá **nový komentář**: 
-    * obecný komentář 
-    * nelze lokalizovat 
-    * potřebuje opravu 
- 
-{{ cz:manual:user_guide:add-ons:cz_munzee3.png?nolink |}} 
cz/manual/user_guide/add-ons/munzee.txt · Last modified: 2018/10/29 11:17 (external edit)