User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:hs_cat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:hs_cat [2015/08/12 15:00]
mstupka
cz:manual:user_guide:add-ons:hs_cat [2015/08/12 15:01] (current)
mstupka
Line 6: Line 6:
   * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hsrs.hscat|Google Play]]   * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hsrs.hscat|Google Play]]
  
-Aplikace vytvořená za účelem prohledávání, prohlížení a zobrazování maú/prostorových dat, geodat a metadat (ISO 19115 / 19119 / 19139).+Aplikace vytvořená za účelem prohledávání, prohlížení a zobrazování map/prostorových dat, geodat a metadat (ISO 19115 / 19119 / 19139).
 Základem je **Open Geospatial Consortium Catalog service for Web** (CSW) 2.0.2, ISO aplikační profil 1.0.  Základem je **Open Geospatial Consortium Catalog service for Web** (CSW) 2.0.2, ISO aplikační profil 1.0. 
 Připravena také pro vstup do INSPIRE a dalších katalogů Spatial Data Infrastructure. Připravena také pro vstup do INSPIRE a dalších katalogů Spatial Data Infrastructure.
  
 WMS služby v katalogu lze zobrazit v Locus Map. WMS služby v katalogu lze zobrazit v Locus Map.
cz/manual/user_guide/add-ons/hs_cat.txt · Last modified: 2015/08/12 15:01 by mstupka