User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:gpstrace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:add-ons:gpstrace [2015/08/12 14:34] (current)
mstupka created
Line 1: Line 1:
 +{{ :​manual:​user_guide:​ic_launcher_addon_gpstrace.png?​nolink|}}====== Doplněk GPS Trace ======
  
 +----
 +  * <wrap box>​autor:​ [[https://​play.google.com/​store/​apps/​developer?​id=Ville+SML|Ville SML]]</​wrap>​
 +  * stahujte z [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.vsy.gpstrace4locus|Google Play]]
 +
 +Doplněk umožňuje Locusu zobrazení polohových dat, získaných z [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​GPS_tracking_unit|GPS transmiterů.]]
 +
 +Pro plnou funkcionalitu doplňku je potřeba mít nainstalován Locus Map Free/Pro ve verzi 2.0.2 nebo novější.
 +Pro funkci doplňku se vyžaduje povolení k užití telefonních služeb a SMS.
 +Aplikace posílá SMS do GPS transmiteru,​ aby získala jeho GPS pozici. Odpovídající SMS od GPS transmiteru je parsována a poloha transmiteru se aktualizuje na mapě v Locusu.
cz/manual/user_guide/add-ons/gpstrace.txt · Last modified: 2015/08/12 14:34 by mstupka