User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:gpsstatus_toolbox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:add-ons:gpsstatus_toolbox [2015/08/12 15:37] (current)
mstupka created
Line 1: Line 1:
 +{{ :manual:user_guide:ic_launcher_gpsstatus.png?nolink|}}====== GPS Status&Toolbox ======
  
 +----
 +
 +  * <wrap box>autor: [[https://play.google.com/store/apps/developer?id=MobiWIA+-+EclipSim|MobiWIA-EclipSim]] </wrap>
 +  * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2|Google Play]]
 +
 +Zobrazuje data z GPS a dalších polohových senzorů: pozici a sílu signálu satelitů, přesnost, rychlosst, zrychlení, nadmořskou výšku, kurs, předozadní a boční náklon a stav baterie. Jeho nástroje zahrnují kompas s magnetickým a geografickým severem, vodováha, označování nebo sdílení polohy a zpětná navigace. 
 +
 +{{:manual:user_guide:gpsstatus.png?nolink|}}
 +
 +Spolupracuje s Locusem při zobrazování map a navádění na body zájmu.
cz/manual/user_guide/add-ons/gpsstatus_toolbox.txt · Last modified: 2015/08/12 15:37 by mstupka