User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:gpsaveraging

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:add-ons:gpsaveraging [2015/08/12 15:40] (current)
mstupka created
Line 1: Line 1:
 +{{ :​manual:​user_guide:​gpsaveraging.png?​nolink|}}====== GPS Averaging ======
  
 +----
 +
 +  * <wrap box>​autor:​ [[https://​play.google.com/​store/​apps/​developer?​id=David+V%C3%A1vra|David Vávra]] </​wrap>​
 +  * stahujte z [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=org.destil.gpsaveraging|Google Play]]
 +
 +{{:​manual:​user_guide:​gpsaverage.png?​nolink|}} {{:​manual:​user_guide:​gpsaverage2.png?​nolink|}} ​
 +
 +Umožňuje velmi precizně stanovit a uložit GPS polohu na základě zprůměrování několika GPS poloh a eliminaci odchylek. Výborný nástroj pro umisťování nových geokeší, lze jej ale použít pro jakoukoli přesnou lokaci.
cz/manual/user_guide/add-ons/gpsaveraging.txt · Last modified: 2015/08/12 15:40 by mstupka