User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:foursquare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:foursquare [2015/08/12 14:27]
mstupka
cz:manual:user_guide:add-ons:foursquare [2015/08/12 14:28] (current)
mstupka
Line 6: Line 6:
 {{ :manual:user_guide:4sqaddon.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:4sqaddon.png?nolink |}}
  
-Tento jednoduchý doplněk umožňuje zobrazit nad mapou v Locusu nejbližší Foursquare místa (**venues**). Po klepnutí na ikonu venue na mapě se rozbalí **detail venue** (klepnutím na ikonu **gears**, pak Foursquare). Když podržíte prst na mapě v Locusu, získáte nový bod, pak vyberte ikonu gears a pak Foursquare. Doplněk stahuje potřebné body a zobrazuje je na mapě. b+Tento jednoduchý doplněk umožňuje zobrazit nad mapou v Locusu nejbližší Foursquare místa (**venues**). Po klepnutí na ikonu venue na mapě se rozbalí **detail venue** (klepnutím na ikonu **gears**, pak Foursquare). Když podržíte prst na mapě v Locusu, získáte nový bod, pak vyberte ikonu gears a pak Foursquare. Doplněk stahuje potřebné body a zobrazuje je na mapě.
cz/manual/user_guide/add-ons/foursquare.txt · Last modified: 2015/08/12 14:28 by mstupka