User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:contacts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2015/08/12 14:19]
mstupka
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2018/10/30 12:33] (current)
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_contacts.png?nolink|}}====== Kontakty ======+{{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_contacts.png?nolink|}} 
 +====== Kontakty pro Locus Map ======
  
 ---- ----
   * Doplněk Kontakty umožňuje vyhledávat v adresáři telefonu kontakty s adresami a pak je zobrazovat na mapě   * Doplněk Kontakty umožňuje vyhledávat v adresáři telefonu kontakty s adresami a pak je zobrazovat na mapě
   * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.addon.contacts|Google Play]]   * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.addon.contacts|Google Play]]
 +<WRAP center round important> 
 +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//
 +</WRAP>
 ===== Použití ===== ===== Použití =====
   * <wrap box>Menu > Hledej > Kontakty</wrap> - procházejte své kontakty, filtrujte je, klepněte na vybrané pro zobrazení na mapě. Více o funkci [[cz:manual:user_guide:functions:search|Hledej >>]]   * <wrap box>Menu > Hledej > Kontakty</wrap> - procházejte své kontakty, filtrujte je, klepněte na vybrané pro zobrazení na mapě. Více o funkci [[cz:manual:user_guide:functions:search|Hledej >>]]
   * [[cz:manual:user_guide:tools:location|Volič pozice]] - tento nástroj se spouští na kterémkoli místě aplikace, kde je potřeba stanovit polohu bodu. **Kontakty** jsou jednou z jeho mnoha možností.   * [[cz:manual:user_guide:tools:location|Volič pozice]] - tento nástroj se spouští na kterémkoli místě aplikace, kde je potřeba stanovit polohu bodu. **Kontakty** jsou jednou z jeho mnoha možností.
cz/manual/user_guide/add-ons/contacts.1439381969.txt.gz · Last modified: 2015/08/12 14:19 by mstupka