User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:contacts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2015/08/11 16:27]
mstupka created
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2018/10/30 12:33] (current)
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// +{{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_contacts.png?nolink|}} 
- +====== Kontakty pro Locus Map ======
-{{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_contacts.png?nolink|}}====== Kontakty ======+
  
 ---- ----
-  * Doplněk KontaktyAdd-on Contacts enables searching and displaying addresses of contacts stored in your mobile device on map +  * Doplněk Kontakty umožňuje vyhledávat v adresáři telefonu kontakty s adresami a pak je zobrazovat na mapě 
-  * download from [[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.addon.contacts|Google Play]] +  * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.addon.contacts|Google Play]] 
- +<WRAP center round important> 
-===== Instructions of Use ===== +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//
-  * <wrap box>Menu > Search Contact</wrap>browse your contactsfilter themtap selected to display on map. More about [[manual:user_guide:functions:search|Search in Locus Map >>]] +</WRAP> 
-  * [[manual:user_guide:tools:location|Location Selector]] - this tool is triggered at any place where acquiring location is requiredContacts are one of its many options.+===== Použití ===== 
 +  * <wrap box>Menu > Hledej Kontakty</wrap>procházejte své kontaktyfiltrujte jeklepněte na vybrané pro zobrazení na mapěVíce o funkci [[cz:manual:user_guide:functions:search|Hledej >>]] 
 +  * [[cz:manual:user_guide:tools:location|Volič pozice]] - tento nástroj se spouští na kterémkoli místě aplikace, kde je potřeba stanovit polohu bodu**Kontakty** jsou jednou z jeho mnoha možností.
cz/manual/user_guide/add-ons/contacts.1439303258.txt.gz · Last modified: 2015/08/11 16:27 by mstupka