User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:contacts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2018/10/30 12:33]
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2018/10/30 13:33]
mstupka
Line 1: Line 1:
 +{{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_contacts.png?nolink|}}
 +====== Kontakty pro Locus Map ======
  
 +----
 +  * Doplněk Kontakty umožňuje vyhledávat v adresáři telefonu kontakty s adresami a pak je zobrazovat na mapě
 +  * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.addon.contacts|Google Play]]
 +<WRAP center round important>
 +Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//.
 +</WRAP>
 +===== Použití =====
 +  * <wrap box>Menu > Hledej > Kontakty</wrap> - procházejte své kontakty, filtrujte je, klepněte na vybrané pro zobrazení na mapě. Více o funkci [[cz:manual:user_guide:functions:search|Hledej >>]]
 +  * [[cz:manual:user_guide:tools:location|Volič pozice]] - tento nástroj se spouští na kterémkoli místě aplikace, kde je potřeba stanovit polohu bodu. **Kontakty** jsou jednou z jeho mnoha možností.
cz/manual/user_guide/add-ons/contacts.txt · Last modified: 2018/10/30 12:33 (external edit)