User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:contacts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2018/08/30 14:37]
mstupka [Kontakty]
cz:manual:user_guide:add-ons:contacts [2018/10/30 12:33]
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_contacts.png?nolink|}} 
-====== Kontakty ====== 
  
----- 
-  * Doplněk Kontakty umožňuje vyhledávat v adresáři telefonu kontakty s adresami a pak je zobrazovat na mapě 
-  * stahujte z [[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.addon.contacts|Google Play]] 
-<WRAP center round important> 
-Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. **Povolte propojení** v //nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky//. 
-</WRAP> 
-===== Použití ===== 
-  * <wrap box>Menu > Hledej > Kontakty</wrap> - procházejte své kontakty, filtrujte je, klepněte na vybrané pro zobrazení na mapě. Více o funkci [[cz:manual:user_guide:functions:search|Hledej >>]] 
-  * [[cz:manual:user_guide:tools:location|Volič pozice]] - tento nástroj se spouští na kterémkoli místě aplikace, kde je potřeba stanovit polohu bodu. **Kontakty** jsou jednou z jeho mnoha možností. 
cz/manual/user_guide/add-ons/contacts.txt · Last modified: 2018/10/30 12:33 (external edit)